Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sex & lust

Sexuella avvikelser

Sexuella avvikelser är upprepade sexuella beteenden/impulser som ligger utanför det som många uppfattar som normalt. Beteendet/impulserna involverar en annan person som inte gett samtycke och/eller orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad social funktion hos personen med sexuell avvikelse .


Uppdaterad den: 2024-02-19

Annons

Vad menas med sexuella avvikelser?

Sexuella avvikelser, parafilier, är upprepade sexuella beteenden/impulser som ligger utanför det som många uppfattar som normalt. Beteendet/impulserna involverar en annan person som inte gett samtycke och/eller orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad social funktion hos personen med sexuell avvikelse. Olika sexuella preferenser och intressen som sker mellan två vuxna med bägges samtycke, räknas inte in under sexuella avvikelser. 

Annons
Annons

Olika sexuella avvikelser

Voyeurism

Voyeurism innebär att i hemlighet titta på andra personer i intima situationer, exempelvis när de klär av sig eller har sex.

Exhibitionism

Blottning, eller exhibitionism, är bland de vanligaste sexuella avvikelserna. Det rör sig vanligen om vuxna män som uppnår sexuell upphetsning och njutning genom att visa sitt könsorgan för en oförberedd främmande person, och som inte sällan samtidigt onanerar. Något av avsikten är att överraska, eventuellt med hopp om att skapa sexuell upphetsning hos offret. "Streaking" är en variant av detta, där en person klär av sig naken och springer över en idrottsarena där många åskådare (och tv-kameror) finns.

Pedofili

Pedofili innebär ett intensivt sexuellt intresse för som är barn under eller i tidig pubertetsålder. De flesta av barnen som blir utsatta för övergrepp är flickor, vanligtvis i åldern 8 till 11 år. För att uppfylla definitionskriterierna måste en pedofil vara äldre än 16 år och minst 5 år äldre än offret. De flesta kända pedofiler är män, men det finns fall där kvinnor har varit i upprepad sexuell kontakt med barn. I de allra flesta fall är gärningsmannen känd för barnet, ibland en släkting. De flesta pedofiler är heterosexuella och är ofta gifta och har egna barn. 

Andra sexuella avvikelser och variationer

Andra sexuella avvikelser och variationer inkluderar sexuell önskan om sex med en död människa (nekrofili) eller med djur (zoofili), upphetsning av kontakt med urin (urofili) och avföring (koprofili), och tillfredsställelse av att gnida könsorganen mot en påklädd person på en plats med stor trängsel (frotteurism).

När söker personer med sexuella avvikelser hjälp?

Bara en del av dem med sexuella avvikelser söker hjälp hos sjukvården. Förenklat rör det sig om fyra typer av kontakter:

  • Förövare som har begått kriminella handlingar, och där förövaren i samförstånd med juridisk myndighet och fängelse söker hjälp att övervinna sitt sexuella beteende
  • De som söker hjälp för att de är oroade över sin läggning. Det kan vara personer som är rädda för att begå en kriminell eller obscen handling, något som kan påverka deras liv och karriär.
  • De som söker hjälp för att deras partner reagerar. De är själva frustrerade över att partnern är frustrerad. Detta är personer med stabila och långvariga förhållanden.
  • De som söker hjälp för erektionsproblem eller andra dysfunktioner, som kommer som en följd av kraftigt avvikande sexuella impulser eller beteenden. 
Annons
Annons

Finns det någon behandling?

KBT fokuserar på att motivera och hjälpa personen att kontrollera sina sexuella tankar och impulser.

Patienten kan pröva att onanera och fantisera med sina avvikelser i tankarna. Strax innan orgasmen kommer, byts fantasin till ett vanligt sexuellt stimulus. Den kommande orgasmen förstärker därmed normala sexuella fantasier. Vid upprepade övningar flyttas tidpunkten för byte av sexuell fantasi allt längre före orgasmen så att hela akten till slut kan genomföras med normala fantasier.

Förebyggande behandling för återfall  används på samma sätt som för missbrukare. Personen lär sig känna igen risksituationer då oönskade sexuella fantasier och impulser väcks till liv.

Gruppsamtal har använts särskilt för förövare. Programmet innebär att få insikter om beteendets risker för andra och stöd genom att möta personer med liknande problem.

Läkemedel kan komma på tal för de allvarligaste problemen. Antiandrogener och GnRH-analoger är läkemedel som minskar könsdriften och som därmed kan minska det problematiska beteendet. Antidepressiva läkemedel kan också vara aktuellt eftersom dessa kan dämpa den sexuella lusten. Minskning av sexuell lust med hjälp av läkemedel kan minska det problematiska beteendet, men inte selektivt. Som biverkning minskar också sexuell lust vid normalt sexuellt beteende.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.