Fakta | Sex & lust

Sexuella variationer


Uppdaterad den: 2013-03-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad menas med sexuella variationer?

Sexuella variationer avser sexuella önskningar och beteenden som ligger utanför det som många uppfattar som "normalt" eller vanligt. Detta kallas också parafilier, "kärlek till det som ligger bredvid". Men vad som är ovanligt och atypiskt varierar mellan kulturer och från en tidsperiod till en annan.

Sexuella variationer beskrivs också som avvikande sexuellt beteende, parafilier. De definieras som "under minst sex månader återkommande och intensivt sexuellt upphetsande fantasier, sexuella impulser eller beteenden" som orsakar signifikant lidande eller funktionsnedsättning.

Olika sexuella variationer

Exhibitionism

Förekomsten av exhibitionism är inte känd på grund av brist på epidemiologiska studier. Exhibitionism handlar om att blotta sig. "Blottaren" kommer till oftast vården i samband med ett gripande, när impulsen har levts ut. Det rör sig vanligen om vuxna män som uppnår sexuell upphetsning och njutning genom att visa sina könsorgan för en oförberedd främmande person, och som inte sällan samtidigt onanerar. Något av avsikten är att överraska, eventuellt med hopp om att skapa sexuell upphetsning hos offret. "Streaking" är en variant av detta, där en person klär av sig naken och springer över en idrottsarena där många åskådare (och tv-kameror) finns.

Annons
Annons

Pedofili

Pedofili innebär ett intensivt sexuellt intresse för barn under pubertetsåldern. Två tredjedelar av barnen som blir utsatta för övergrepp är flickor, vanligtvis i åldern 8 till 11 år. För att uppfylla definitionskriterierna måste en pedofil vara äldre än 16 år och minst 5 år äldre än offret. De flesta kända pedofiler är män, men det finns fall där kvinnor har varit i upprepad sexuell kontakt med barn. I 90 % av fallen är gärningsmannen känd för barnet, och minst 15-% anges vara släktingar. De flesta pedofiler är heterosexuella och är ofta gifta och har egna barn.

Utredningen av tillståndet bör ske på specialklinik.

Fetischism

Fetischism innebär återkommande sexuell önskan eller beteende som medför användning av föremål som läder- och gummiutstyrsel och kvinnliga underkläder, nylonstrumpor, skor och stövlar, eller kroppsdelar som fötter. Det är, vad man vet, oftast män som utövar fetischism, och de upplever sexuell upphetsning och tillfredsställelse under utövandet.

Annons
Annons

Transvestism (transvestitisk fetischism)

Transvestism avser upprepade, intensiva, sexuellt upphetsande fantasier, impulser och beteenden som innebär att klå sig i kläder typiska för det motsatta könet. En "transvestit" är en heterosexuell man som upplever sexuell tillfredsställelse genom att gå i kvinnokläder. Transvestistisk fetischism ska skiljas från könsidentitetsstörningar som innebär en varaktig identifikation med det motsatta könet och missnöje med födelsekönet.

Asfyxifili

Asfyxifili är en sexuell variation som innebär att man försöker förstärka njutningen vid orgasm genom att minska syreintaget, till exempel genom att lägga en tätt sittande snara runt halsen. Detta beteende har lett till dödlig utgång.

Andra sexuella variationer

Andra sexuella variationer inkluderar att uppnå sexuell tillfredsställelse genom att åsamka smärta (sexuell sadism) eller att åsamkas smärta eller förnedring (sexuell masochism), sexuell önskan om sex med en död människa (nekrofili) eller med djur (zoofili eller bestialitet), upphetsning av kontakt med urin (urofili) och avföring (koprofili), och tillfredsställelse av att gnida könsorganen mot en påklädd person på en plats med stor trängsel (frotteurism).

Kombinationer

Det är inte ovanligt att en person kan uppvisa mer än en sexuell variation. Ovanliga böjelser behöver inte orsaka lidande eller funktionsstörning. Ett exempel är personer som deltar i klubbar för sexuell sado-masoschism (BDSM) där man ägnar sig åt överenskommet sex som passar ens önskningar.

När söker personer med sexuella avvikelser hjälp?

Bara en del av de med sexuella avvikelser söker hjälp hos sjukvården. Förenklat rör det sig om fyra typer av kontakter:

  • Förövare som har begått kriminella handlingar, och där förövaren i samförstånd med juridiska myndigheter och fängelsen söker hjälp att övervinna sitt sexuella beteende
  • De som söker hjälp för att de är förtvivlade över sin läggning. Det kan vara personer som är rädda för att begå en kriminell eller obscen handling, något som kan ödelägga deras liv och karriär.
  • De som söker hjälp för att deras partner reagerar. De är själva frustrerade över att partnern är frustrerad. Detta är personer med stabila och långvariga förhållanden.
  • De som söker hjälp för uppenbara sexuella problem. De kan berätta om erektionsproblem eller andra dysfunktioner, som kommer som en följd av kraftigt avvikande sexuella önskningar eller beteenden. Till exempel kan en man märka att han inte kan upprätthålla erektion nog för att genomföra ett samlag om han inte klär sig i exempelvis läderkläder.

Finns det någon behandling?

Tills för 30 år sedan var målet att avlägsna det avvikande sexuella beteendet. Den huvudsakliga tekniken var då elektrisk aversionsterapi. Detta undertryckte beteendet, men eliminerade det inte. Psykodynamisk psykoterapi eller psykoanalys har också använts, och kan öka personens självkännedom, men man har inte funnit någon säker effekt på risken för oönskat utlevande. Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT fokuserar på att motivera och hjälpa personen att kontrollera sina sexuella tankar och impulser. Återfallsprevention används på samma sätt som för missbrukare. Personen lär sig känna igen risksituationer då oönskade sexuella fantasier och impulser väcks till liv.

Gruppsamtal han använts särskilt för förövare. Programmet innebär att vinna insikter om beteendets risker för andra och stöd genom att möta personer med liknande problem.

Farmakologisk terapi kan komma på tal för de allvarligaste problemen. Minskning av könsdriften med hjälp av läkemedel kan minska det problematiska beteendet, men den är inte selektiv. Det betyder att den även påverkar önskat normalt beteende.

Antiandrogener och GnRH-analoger minskar könsdriften. Dessa hormonläkemedel tycks minska risken för återfall i sexualbrott när förövaren har en eller flera parafilier.


Annons
Annons
Annons