Fakta | Sex & lust

Sexuella variationer

Sexuella variationer avser sexuella önskningar och beteenden som ligger utanför det som många uppfattar som "normalt" eller vanligt. Detta kallas också parafilier.

Uppdaterad den: 2019-11-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad menas med sexuella variationer?

Sexuella variationer avser sexuella önskningar och beteenden som ligger utanför det som många uppfattar som "normalt" eller vanligt. Detta kallas också parafilier, "kärlek till det som ligger bredvid". Men vad som är ovanligt och atypiskt varierar mellan kulturer och från en tidsperiod till en annan.

Sexuella variationer beskrivs också som avvikande sexuellt beteende, parafilier. De definieras som "under minst sex månader återkommande och intensivt sexuellt upphetsande fantasier, sexuella impulser eller beteenden" som orsakar signifikant lidande eller funktionsnedsättning.

Olika sexuella variationer

Exhibitionism

Förekomsten av exhibitionism är inte känd på grund av brist på epidemiologiska studier. Exhibitionism handlar om att blotta sig. "Blottaren" kommer till oftast vården i samband med ett gripande, när impulsen har levts ut. Det rör sig vanligen om vuxna män som uppnår sexuell upphetsning och njutning genom att visa sina könsorgan för en oförberedd främmande person, och som inte sällan samtidigt onanerar. Något av avsikten är att överraska, eventuellt med hopp om att skapa sexuell upphetsning hos offret. "Streaking" är en variant av detta, där en person klär av sig naken och springer över en idrottsarena där många åskådare (och tv-kameror) finns.

Annons
Annons

Pedofili

Pedofili innebär ett intensivt sexuellt intresse för barn under pubertetsåldern. Två tredjedelar av barnen som blir utsatta för övergrepp är flickor, vanligtvis i åldern 8 till 11 år. För att uppfylla definitionskriterierna måste en pedofil vara äldre än 16 år och minst 5 år äldre än offret. De flesta kända pedofiler är män, men det finns fall där kvinnor har varit i upprepad sexuell kontakt med barn. I 90 % av fallen är gärningsmannen känd för barnet, och minst 15 % anges vara släktingar. De flesta pedofiler är heterosexuella och är ofta gifta och har egna barn. 

Asfyxifili

Asfyxifili är en sexuell variation som innebär att man försöker förstärka njutningen vid orgasm genom att minska syreintaget, till exempel genom att lägga en tätt sittande snara runt halsen. Detta beteende har lett till dödlig utgång.

Andra sexuella variationer

Andra sexuella variationer inkluderar att uppnå sexuell tillfredsställelse genom att åsamka smärta (sexuell sadism) eller att åsamkas smärta eller förnedring (sexuell masochism), sexuell önskan om sex med en död människa (nekrofili) eller med djur (zoofili eller bestialitet), upphetsning av kontakt med urin (urofili) och avföring (koprofili), och tillfredsställelse av att gnida könsorganen mot en påklädd person på en plats med stor trängsel (frotteurism).

Annons
Annons

Kombinationer

Det är inte ovanligt att en person kan uppvisa mer än en sexuell variation. Ovanliga böjelser behöver inte orsaka lidande eller funktionsstörning. Ett exempel är personer som deltar i klubbar för sexuell sado-masoschism (BDSM) där man ägnar sig åt överenskommet sex som passar ens önskningar.

När söker personer med sexuella avvikelser hjälp?

Bara en del av dem med sexuella avvikelser söker hjälp hos sjukvården. Förenklat rör det sig om fyra typer av kontakter:

  • Förövare som har begått kriminella handlingar, och där förövaren i samförstånd med juridiska myndigheter och fängelsen söker hjälp att övervinna sitt sexuella beteende
  • De som söker hjälp för att de är oroade över sin läggning. Det kan vara personer som är rädda för att begå en kriminell eller obscen handling, något som kan påverka deras liv och karriär.
  • De som söker hjälp för att deras partner reagerar. De är själva frustrerade över att partnern är frustrerad. Detta är personer med stabila och långvariga förhållanden.
  • De som söker hjälp för uppenbara sexuella problem. De kan berätta om erektionsproblem eller andra dysfunktioner, som kommer som en följd av kraftigt avvikande sexuella önskningar eller beteenden. 

Finns det någon behandling?

KBT fokuserar på att motivera och hjälpa personen att kontrollera sina sexuella tankar och impulser. Återfallsprevention används på samma sätt som för missbrukare. Personen lär sig känna igen risksituationer då oönskade sexuella fantasier och impulser väcks till liv.

Gruppsamtal har använts särskilt för förövare. Programmet innebär att få insikter om beteendets risker för andra och stöd genom att möta personer med liknande problem.

Läkemedel kan komma på tal för de allvarligaste problemen. Antiandrogener och GnRH-analoger är läkemedel som minskar könsdriften och som därmed kan minska det problematiska beteendet.


Annons
Annons
Annons