Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sex & lust

Långcykelbehandling med hormonell preventivmetod

Långcykelbehandling med p-piller gör det möjligt att slippa mens varje månad. Långcykelbehandling fungerar även med p-ring och p-plåster.


Uppdaterad den: 2018-11-09

Annons

Förskjutning av mensen

Kortvarig förskjutning av mensen i samband med semester, tentor och resor har använts länge. Inom idrotten är långvarig förskjutning av mensen en välkänd metod. Användare av p-piller med fast hormonmängd (monofasiska) har då hoppat över det tablettfria intervallet eller sockerpillren och använt flera kartor i följd. Om man gör så under flera månader kallas det för långcykelbehandling.

En så kallad långcykelbehandling fungerar även med p-ring och p-plåster 

Annons
Annons

P-piller med förlängd cykel

Färre oönskade graviditeter

Vid vanlig användning av p-piller (21 dagar med hormontabletter och 7 dagar med sockerpiller/tablettfritt) orsakas de flesta oplanerade graviditeter av att man missar att ta sitt p-piller. Att glömma att ta sina p-piller omedelbart före och efter sju dagars hormonfritt intervall har visats ge hög risk för graviditet. En förkortning av det p-pillerfria intervallet minskar risken. Ägglossning kan ske redan nio till tio dagar efter det sista p-pillret om man glömmer att ta dem, vilket innebär en ägglossning enbart två till tre dagar in på veckan efter en tablettfri period.

Flera av studierna som gjorts på p-piller med förlängd cykel eller med kortare tablettuppehåll tyder på att den typen av användning ger färre oönskade graviditeter än vid vanlig användning av p-piller, då det blir färre tablettfria intervall.

Hur påverkas slemhinnan i livmodern?

Hos kvinnor som menstruerar och inte använder hormonell preventivmetod byggs slemhinnan i livmodern (endometrievävnad) upp cykliskt (regelbundet) till följd av hormoner som frisätts från äggstockarna. Om ägget efter en ägglossning inte blir befruktat av en sädescell (spermie) och ingen graviditet blir till, sjunker nivåerna av östrogen och progesteron. När hormonnivåerna sjunker stöts slemhinnan ut, vilket ger en blödning i form av menstruation. 

Vid användning av p-piller byggs slemhinnan i livmodern inte upp på samma sätt utan förblir tunnare, och blödningen kan därför bli mindre (eller till och med helt utebli). Den tunnare slemhinnan blir även skör, vilket gör att man kan få oregelbundna småblödningar (mellanblödningar) trots att man har artificiella (konstgjorda) hormoner i kroppen. Under fjärde veckan där man antingen tar sockerpiller eller inga piller alls, inträffar (oftast) en blödning. Den exakta mekanismen bakom blödningen vid p-pilleranvändning är inte klarlagd, men blodkärlen i den sköra slemhinnan – som även den stöts av – verkar bidra till blödningen, tillsammans med en sänkning av koncentrationen av de artificiella hormonerna i livmodern.

Vid långcykelbehandling fungerar det på liknande sätt. Slemhinnan i livmodern byggs inte upp särskilt mycket under tiden man tar p-piller utan förblir tunnare, och behöver då inte avstötas i form av blödning. Efter utsättning av långcykelbehandling med hormonell preventivmetod återgår slemhinnan till det normala. 

Fördelar

P-piller används som behandling av olika besvär som är knutna till menstruationen. Hos kvinnor som inte får tillräcklig lindring av besvären kan det tänkas att mindre förekomst av blödningar ger mindre besvär. Studier har visat att kvinnor generellt föredrar färre mensblödningar.

P-piller med förlängd cykel används sedan tidigare vid behandling av sjukdomar som endometrios och polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Förlängd cykel kan vara aktuell vid:

 • Premenstruellt syndrom (PMS).
 • Vid betydande menstruationssmärtor (dysmenorré).
 • Hos kvinnor med blodbrist (anemi) som orsakats av stora blödningar.

P-piller med förlängd cykel kan även vara gynnsamma för kvinnor som får migrän eller epileptiska anfall i samband med menstruation eller blödning. Det har dock endast gjorts några få studier om den här typen av behandling. Man har hittat en lägre förekomst av huvudvärk, irritation i underlivet, trötthet, uppblåsthet och menssmärta vid förlängd cykel.

Oönskade effekter

En högre förekomst av oregelbundna småblödningar, mellanblödningar, har observerats i början av användningen av p-piller med förlängd cykel. Det verkar dock som att förekomsten av oregelbundna blödningar efter flera cykler är densamma som vid traditionell användning av p-piller. Förekomsten av oregelbundna blödningar är antagligen också högre för förstagångsanvändare än för kvinnor som gått över från en traditionell användning av p-piller.

Det har inte påvisats några skillnader, mellan p-piller med traditionell och förlängd cykel, i förekomst av biverkningar som:

 • Bröstömhet
 • Illamående
 • Nervositet
 • Yrsel
 • Akne
 • Viktförändringar
 • Depression 

Långtidseffekter

Det finns inga kända negativa långtidseffekter av användning av p-piller med förlängd cykel jämfört med traditionell användning av p-piller. De flesta klarar tre månaders behandling utan att få någon mellanblödning. Vid längre tids behandling kan mellanblödningarna öka. De studier som finns har koncentrerat sig på frågan om:

 • Hur bra pillerna tolereras.
 • Vilka blödningsmönster som finns.
 • Vilken den graviditetsskyddande effekten är.

Studierna har varit för små och pågått under för kort tid för att sällsynta biverkningar ska kunna upptäckas.

Vanlig användning av p-piller har visats minska risken för:

 • Slemhinneförändringar i livmodern.
 • Livmodercancer. 
 • Äggstockscancer.

Huruvida denna skyddande effekt också finns vid användning av p-piller med förlängd cykel är okänt men högst sannolik. P-piller ger en något ökad risk för blodproppar, hjärtinfarkt och stroke. Det är oklart om p-piller med förlängd cykel ger samma risk men det är sannolikt.

Bruksanvisning

Långcykelbehandling med p-piller

Instruktion för långcykelbehandling från FARG, SFOG:s avdelning för familjeplanering. Denna gäller endast monofasiska p-piller (samma hormonmängd i alla tabletterna). 

Den som väljer att fortsätta ta p-piller utan att göra ett uppehåll efter 21 dagar har två alternativ:

 • Låta blödningen komma av sig själv. Man kan fortsätta ta p-pillren utan uppehåll tills man börjar blöda. Då gör man ett uppehåll på fyra dagar och startar sedan med p-pillren igen.
 • Planera blödning när man själv önskar. Önskar man planera sin blödning gör man uppehållet när det passar. Det vill säga att man kan göra ett uppehåll på fyra dagar när som helst under långcykelbehandlingen innan man börjat blöda.

Minst 21 dagars p-pillerbehandling måste ske innan varje uppehåll.

Långcykelbehandling med p-plåster

Om man vill slippa menstruationsblödningar varje månad kan man fortsätta att sätta på nya plåster efter tre veckor. Om man ändå får en blödning ska man ta av plåstret och får då en menstruation. När man har varit utan plåster i sju dagar ska man sätta på ett nytt plåster. Därefter kan man fortsätta att skjuta på menstruationsblödningarna genom att sätta på nya plåster varje vecka.

Innan man börjar med denna metod bör man först ha använt p-plåster med uppehåll den fjärde veckan under två till tre månader, annars kan man få mellanblödningar.

Långcykelbehandling med p-ring

Man kan fördröja blödningen genom att sätta in en ny ring så fort man tagit ut den gamla. Därefter fortsätter man som vanligt. Om man använder två eller flera ringar efter varandra utan uppehåll ökar risken för mellanblödningar.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.