Fråga doktorn

Fråga   Sex & relationer

Fråga: Överdriven sexdrift.

Jag är väldigt sexuellt aktiv och jag får aldrig nog. Jag kan hålla på hur mycket som helst med 5 minuters mellanrum efter utlösning. Detta skapar stora problem för jag kan inte gå en dag ens. Jag har flickvän men kan inte hålla mig trogen för jag kan bara inte låta bli, detta är väldigt jobbigt och skadar inte bara mig utan även personer i min omgivning. Finns det någon hjälp att få?

Svar:

Du har definitivt ett problem som du behöver få hjälp med, så snart som möjligt!

Sexualdriftens styrka varierar inte bara mellan olika perioder i livet utan den varierar också avsevärt mellan olika individer.
Vissa personer har en svag eller kanske obefintlig sexualdrift och i andra
ändan av normalfördelningskurvan finns personer med en så stark sexualdrift
att den blir en plåga, en så kallad "hypersexualitet". Det vanligaste
uttrycket hos en "hypersexuell person" är att tankeinnehållet är starkt
sexuellt färgat. Tankarna blir så påträngande att de inte går att styra bort
utan upptar en stor del av dygnets vakna timmar och effektivt förhindrar
andra aktiviteter. Följderna kan bli mycket allvarliga. De sexuella tankarna
kan lägga hinder i vägen för utbildning, yrkesverksamhet, läsning och annan
verksamhet som kräver koncentrationsförmåga. För en partner kan den starka sexualdriften ofta bli outhärdlig, vilket försvårar möjligheterna till
varaktiga relationer och familjebildning. Personer med mycket stark sexualdrift ser ofta ingen annan utväg än att försöka leda bort den genom masturbation eller genom att ständigt försöka etablera nya sexuella
kontakter. Sexualdriften blir som ett missbruk en sjuklig tvångsproblematik. Det finns också vissa sjukdomstillstånd, läkemedel och drogmissbruk som kan vara bakomliggande orsaker till en ökad sexualdrift.

Så mitt råd till dig är:
1). Sök läkare för en kroppslig och allmän hälsoundersökning, ta upp ditt
problem och där så kan du även få en remiss till vidare terapeutisk
behandling.
2). Terapi hos Psykolog/psykoterapeut som inriktar sig på bland annat på
beteendeförändringar, samt att du får en förståelse för bakomliggande
grundorsaker till ditt problem och hur du ska lära dig hantera det.
3): Ibland är även en farmakologisk behandling nödvändig för att minska den
sexuella driften och för att ge individen en möjlighet att kunna leva ett
drägligt liv.

Med vänlig hälsning
Suzanne Lindström
barnmorska, sexualrådgivare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Jaydess

2016-05-17 | 22:13

av Suzanne Lindström

Hur smittar klamydia?

2016-04-26 | 23:22

av Eva Rylander

Kan jag blivit smittad?

2012-05-14 | 16:14

av Annika Johnsson

Kondylom?

2012-04-9 | 13:32

av Annika Johnsson

Orolig efter kondylombehandling

2012-03-2 | 11:34

av Annika Johnsson

Cellförändringar och p-piller

2012-02-19 | 13:02

av Sven-Eric Olsson

Kolossal klåda efter wartec!!

2011-12-1 | 14:30

av Annika Johnsson

Cellförändring / otrohet?

2011-11-14 | 19:23

av Annika Johnsson

Kondylom

2011-11-17 | 12:30

av Annika Johnsson

Impotens och hjärtinfarkt

2011-07-21 | 11:58

av Mikael Lehtihet

För tidig utlösning

2011-06-22 | 22:11

av Mikael Lehtihet

Tycker inte om sex. Kan/måste jag lära mig?

2011-05-12 | 22:25

av Suzanne Lindström

Latent herpes

2011-04-14 | 17:59

av Annika Johnsson

Klamydia - hur lång tid tar behandlingen?

2011-03-31 | 15:40

av Annika Johnsson

Vaginism

2011-02-18 | 10:23

av Lena Marions


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.