Sterilisering av män

Män som fyllt 25 år, är svenska medborgare eller är fast bosatta i landet kan, om de önskar, genomgå sterilisering. Beslutet ska vara fattat efter moget övervägande och efter information av läkare eller kurator om ingreppets definitiva karaktär.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Lena Marions, docent och överläkare på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Annons

Du måste noga tänka igenom möjligheten av en ny familjebildning senare i livet. Du får med din namnteckning bekräfta, att du vet, att operationen medför permanent oförmåga att skaffa biologiska barn.

Hur går operationen till och vad innebär den?

Urolog eller kirurg utför ingreppet oftast efter remiss från läkare vid vårdcentral. Lokalbedövning sker i pungens hud, sädesledarna letas fram och en till en och en halv cm klipps bort, ändarna försluts och huden sys samman. Dessutom utförs en mikroskopisk undersökning för att vara säker på att rätt vävnad avlägsnats.

Operationen tar 15-30 min. En övergående svullnad och ömhet i pungen är vanligt, och värktabletter kan behövas några dagar. Män med tungt kroppsarbete kan ibland behöva avstå från arbetet någon eller några få dagar.

Annons
Annons

Sterilisering påverkar inte dina manliga kroppsfunktioner eller ditt sexliv. Du märker inte heller någon skillnad vid sädesuttömningen. Vätskan kan bli litet mera genomskinlig, när sädesceller saknas. När rädslan för en oönskad graviditet försvunnit, kan även sexlivet bli bättre. Sterilisering innebär givetvis inte något skydd mot könssjukdom, utan kondom måste vid sådan risk fortfarande användas.&nbsp&nbsp

Hur vet man att man är steril?

Under de första månaderna efter operationen får du lämna tre stycken spermaprov, så att man vet att inga levande sädesceller finns kvar. Närmast efter ingreppet måste du använda tidigare preventionsmetoder (kondom eller hos kvinna p-piller eller spiral) eftersom du ovanför operationsområdet har sädesceller lagrade i sädesblåsorna, som måste tömmas först.

Vad händer om man ångrar sig?

Cirka 16oo män låter sterilisera sig årligen i Sverige. Ett fåtal önskar försöka återfå sin befruktningsförmåga. Även om sädesledare kan sys samman med hjälp av förstorande mikroskop så att sädesceller kan passera, blir deras rörlighet, antal och vitalitet ofta starkt nedsatt efter en längre tids avstängning, och chansen att åstadkomma graviditet är begränsad. Provrörsbefruktning med sädesceller uttagna med nål från bitestikeln är inte heller en metod med säker framgång.

Annons
Annons

Kom ihåg att sterilisering inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Använd kondom vid tillfällig sexuell kontakt.


Annons
Annons
Annons