Sterilisering av kvinnor

Kvinnor som fyllt 25 år, och som är fast bosatta i Sverige, kan om de önskar, genomgå sterilisering. Beslutet ska vara fattat efter moget övervägande och efter information av läkare eller kurator om ingreppets definitiva karaktär.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Lena Marions, docent och överläkare på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Annons

Du måste noga tänka igenom möjligheten av en ny familjebildning senare i livet. Det är ditt beslut men den som utför ingreppet måste vara säker på att du förstår att ingreppet medför permanent oförmåga att bli gravid.

Hur går operationen till?

Sterilisering innebär att transporten av spermierna i äggledarna förhindras genom att äggledarna antingen skärs av eller täpps till. Detta utförs oftast genom så kallad titthålskirurgi där kirurgen genom mindre hål i bukväggen utför ingreppet. Ett annat sätt, som börjar användas alltmer, är att små implantat placeras i äggledarna inifrån. Detta ingrepp utförs via slidan och livmodern och medför alltså inga ärr på bukväggen. Båda ingreppen sker under narkos.

Kan man ångra sig?

Det är viktigt att man förstår att sterilisering är en definitiv metod, men det kan finnas möjligheter att bli gravid och föda barn efter en ny operation eller efter en provrörsbefruktning. Det har dock visat sig att det är svårare att få barn igen även om en operation eller annan typ av behandling har genomförts.

Annons
Annons

Verkar sterilisering omedelbart?

Sterilisering av kvinnor har en omedelbar effekt. De kvinnor som tar beslutet av egen fri vilja och med full övertygelse om att det är rätt för henne, kommer att glädjas över ingreppet. Det sker ingen förändring av din hormonproduktion, menstruation eller sexlust efter steriliseringen. Vissa kvinnor upplever även att de till och med får större sexlust när de inte behöver bekymra sig över oönskade graviditeter. Metoden är dock inte hundraprocentigt säker. Enstaka graviditeter förekommer varför det är viktigt att utföra ett graviditetstest även efter sterilisering om mensen uteblir

Kom ihåg att sterilisering inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Använd alltid kondom vid tillfälliga sexuella kontakter.


Annons
Annons
Annons