Fakta | Potensproblem

Potensproblem

Ståndet (erektionen) betingas av ett komplicerat samspel mellan nervsystem, kärlsystem, hormonbalans och psyke. Erektionsproblem kan därför uppstå som följd av en lång rad olika sjukdomar. Ofta spelar flera faktorer in samtidigt.

Uppdaterad den: 2014-03-28
Uppdaterare: Magnus Fall, specialist i urologisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Annons
 • Ståndet (erektionen) betingas av ett komplicerat samspel mellan nervsystem, kärlsystem, hormoners inflytande och psykogena mekanismer. För att få erektion krävs en normal funktion i blodkärlen som försörjer svällkropparna och i nervsystemet som reglerar funktionerna, även innefattande psyket. Hormonbalansen i kroppen måste också vara välfungerande.

Erektionsproblem kan därför uppstå som följd av en lång rad olika sjukdomar. Ofta spelar flera faktorer in samtidigt.

 • Bland fysiska orsaker är arterioskleros den vanligast förekommande. Kärlförändringar sekundärt till diabetes eller rökning är också vanliga orsaker. Det finns en stark koppling mellan erektionsstörning och sjukdom i blodkärlen: lindrig erektionsstörning – lindrig kärlsjukdom, svår erektionsstörning – svår kärlsjukdom. När en man drabbas av potensproblem som inte bara är tillfälliga bör alltså en grundläggande medicinsk genomgång göras. Den kan leda till upptäckt och behandling av sjukdomar som kan förbättra mannens allmänna hälsoprognos.
 • Erektionsförmågan påverkas negativt av alkohol samt vissa mediciner, till exempel blodtrycksmediciner och läkemedel mot depression. Det finns också rapporter om sexuella biverkningar för vissa magsårsmediciner, antipsykotiska mediciner, läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom och blodfettsänkande mediciner.
 • Erektionsproblem kan ha sin grund i renodlat psykiska orsaker, som konflikter i parförhållandet sekundärt till exempelvis svartsjuka, osämja, osäkerhet och prestationsångest. I stort sett alla män drabbas någon eller flera gånger i sitt liv av impotens, som "går över" av sig själv.
 • Då arterioskleros generellt blir mer uttalad med ökad ålder, blir följden att potensen vanligtvis minskar med naturligt åldrande. Femtio procent av männen är potenta vid 70 års ålder, 25 procent vid 85 år.

Varför är det viktigt att finna orsaken?

Flera av de sjukdomar, som kan ha som symtom att man blir impotent, kan förbättras betydligt med behandling av grundsjukdomen.

Exempel på dessa sjukdomar är:

Annons
Annons
 • Åderförkalkning
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Depression
 • Hormonrubbningar
 • Neurologiska sjukdomar

Vid potensproblem kan det därför vara viktigt att bli undersökt och eventuellt behandlad innan allvarlig bakomliggande sjukdom utvecklas.

Hjälper psykologisk behandling?

Urologisk/andrologisk och/eller psykologisk behandling är nödvändig för de flesta som söker för erektionsstörning.

Rådgivningen kan ske antingen hos allmänläkaren eller hos urolog/androlog. I många fall ges rådgivning i kombination med annan behandling. Sexologisk rådgivning av professionell sexolog är önskvärd för en del patienter. Ibland är sexologisk/psykologisk rådgivning den enda behandling som behövs för att kunna få erektionen att fungera igen, i andra fall är terapin en del av behandlingen.

Annons
Annons

Vad frågar läkaren om?

 • För att klarlägga problemen kring den sexuella funktionen och hur omfattande de är vill läkaren som regel ställa detaljerade frågor om den sexuella funktionen, om när problemen började samt om hur parförhållandet som helhet fungerar. Likaså ställer läkaren frågor om aktuella sjukdomar samt om medicinintag.
 • Läkaren gör också undersökningar för att hitta en eventuell orsak till erektionsproblemen. Det kan vara mätning av puls och blodtryck, undersökning av hjärta och könsorgan samt blod- och urinprov för att se om diabetes eller hormonrubbningar kan ligga bakom problemen.

Vilken behandling är aktuell?

Om möjligt vill man försöka upptäcka och behandla en eventuell bakomliggande sjukdom som kan vara orsak till impotensen. Andra åtgärder kan vara att ändra på medicinering, uppmana till rökstopp eller erbjuda sexologisk rådgivning.

Det finns en rad olika behandlingar som riktar sig direkt mot erektionsstörningen: mediciner, mekaniska hjälpmedel, sexologisk rådgivning och i enstaka fall operation. Läkaren kommer naturligtvis att föreslå den behandling som har störst utsikt att lyckas men man prövar de säkraste/enklaste metoderna först. Valet av behandling kommer dels att bero på själva orsaken till erektionsproblemet, men i hög grad också på mannens, och hans partners, inställning till de olika behandlingsalternativ som finns. Därför går läkaren igenom både fördelar och nackdelar med de olika behandlingsmöjligheterna med patienten.Annons
Annons
Annons