Fakta | Potensproblem

Testosteron och sexlust

Hos mannen är testosteron nödvändigt för att underhålla det som byggts upp under puberteten, det vill säga muskulatur och hårväxt. Dessutom är penis tillväxt och normala utveckling beroende av normala nivåer av testosteron under puberteten.

Uppdaterad den: 2009-03-11
Författare: Suzanne Lindström, barnmorska och sexualrådgivare

Annons

Efter puberteten kan penis storlek inte ökas genom hormonell behandling. Vidare är testosteronet nödvändigt för att behålla sexuell motivation och förmåga samt erektion, emission och ejakulation. Fortsatt påverkan av testosteron är också nödvändigt för flera hjärnfunktioner som sexuell lust och intresse, stämningsläge och psykisk energi.

Hos vuxna män bildas över 90 procent av testosteronet i testiklarna där en speciell typ av celler - Leydigceller - styr detta. Binjurarna bidrar med en mindre mängd testosteron. Binjurarnas produktion av testosteron startar lite tidigare än produktionen i testiklarna. Det gör att pojkar redan före puberteten kan få lite behåring runt könsorganen och i armhålorna.

Annons
Annons

Testiklarna har två huvudfunktioner, produktion av testosteron och att bilda spermier. Normal spermiebildning förutsätter att testosteronproduktionen är normal. Eftersom testosteron produceras i testiklarna är halten mycket högre där än på andra ställen in kroppen. Den höga koncentrationen av testosteron är nödvändig för flera steg i spermiebildningen.

Testiklarnas produktion och insöndring av testosteron styrs av signaler från hjärnan via hormoner från hypofysen och hypothalamus.

Normal testosteronnivå i blodet hos vuxna män ligger mellan 12-35 nmol/l och varierar över dygnet. Nivåerna kan vara upp till 30 procent högre på morgonen mellan klockan 7-10 jämfört med andra tider på dygnet. Den lägsta testosteronnivån är vanligen mellan klockan 18-22. Dessa variationer är mest tydliga hos yngre män och slätas ut ju äldre man blir.

Annons
Annons

Ska man mäta bestämma testosteronnivåerna är det viktigt att man tar blodprov under morgontimmarna, eftersom de referensvärden man har är standardiserade efter morgonvärden.

Genomsnittligt sjunker testosteronnivåerna hos män från 40 års ålder med 1,2 procent per år. Samtidigt sker en ökning av ett starkt testosteronbindande ämne (SHBG) vilket gör att det fria – biologiskt aktiva – delen av testosteron minskar med cirka 2 procent per år. Minskningen av testosteronniåverna varierar mycket från man till man och är mindre beroende av ökad ålder än förekomsten av andra sjukdomar och ökad fetma, vilka bägge bidrar till sämre testosteronproduktion. De flesta män har normala testosteronnivåer, även när de kommit upp i 80-90 års ålder. Ca 10-15 procent av männen över 60 års ålder drabbas av symtom p.g.a. brist på testosteron.

Kroppens sammansättning, det vill säga andelen muskler och andelen fett, är starkt beroende av testosteronnivåerna. Ju högre testosteronnivåer, desto högre andel muskulatur och desto mindre kroppsfett. Det finns flera mekanismer som gör att testosteron har denna effekt. Testosteron stimulerar dels nybildning av protein som bygger upp muskler, dels minskar det upplagring av fett i fettceller. Testosteron tycks också ha betydelse för nybildning av fett och muskelceller på så sätt att tillväxten styrs åt muskler i närvaro av testosteron och åt fler fettceller vid brist på testosteron.&nbsp

Testosteron är också nödvändigt för uppbyggnad och underhåll av skelettet. Vid testosteronbrist minskar benstommens hållfasthet och risken för benbrott även vid mindre trauma/kraft ökar. Testosteron påverkar också det centrala nervsystemet och därmed sexuell stimulering. Effekten har även en positiv påverkan på välbefinnande, intellekt, prestation, arbetslust och humör.

Testosteron är nödvändigt för normal sexlust och erektionsförmåga

Testosteron lockar fram känslan av att vilja ha sex hos män. Vid normala testosteronnivåer lönar det sig inte att öka nivåerna, då man inte får någon ökning av den sexuella förmågan eller att kunna få barn.

Om testosteronnivåerna minskar till en nivå under den normala minskar den sexuella driften och även intresset för sex.

En extremt låg produktion av testosteron kan vara den direkta orsaken till att en del män är ointresserade av sex. Förmågan att få och behålla erektion minskar när testosteronnivåerna faller ytterligare. Ett tecken på testosteronbrist kan vara avsaknad av morgonerektioner. Vid testosteronbrist kan män även uppleva svårigheter att få utlösning och att utlösningens kvalitet försämras. Ejakulatvolymen kan minska, vilket beror på att de körtlar som bidrar till vätskan som bildar huvuddelen av ejakulatet är beroende av testosteron för sin normala funktion. Den låga produktionen av testosteron kan bero på flera saker. Till exempel kan en medfödd sjukdom störa produktionen av testosteron, vilket gör att puberteten stannar upp. Idag kan man upptäcka dessa problem tidigt och behandling kan sättas in. Även medfödda problem i testiklarna kan orsaka en låg nivå av testosteron.

Kroniska sjukdomar som berör hjärtat, njurarna och levern, och även alkohol- och drogmissbruk kan leda till ett nedsatt intresse av sex. Strålbehandling av cancer och stark medicinering kan orsaka skador på testiklarna, vilket även det kan leda till en låg produktion av testosteron.

Men: ”Du måste ha lust att ha lust”

Stressfyllda livssituationer som arbetslöshet, oro, stress, problemfylld relation, depression, förlust av nära anhörig, prestationsproblem och sjukdom drar definitivt ner sexlusten

När man talar om sex och känslan av att vilja ha sex, måste man först och främst tänka på att man behöver vara relativt frisk och känna livslust för att lusten ska kunna komma naturligt.

De flesta män upplever ollonet, penishuvudet, som sitt känsligaste ställe vid sexuell stimulering, men också andra kroppsdelar kan vara triggers till sexuell lust och njutning. Man talar om erogena zoner, det är inga tydligt avgränsade områden, utan t.ex. nacken, örsnibbar, bröstvårtor, testiklarna eller området kring ändtarmsöppningen. Favoritzonerna varierar från person till person och många upplever att kroppens gensvar skiftar från situation till situation och möjligen också med ålder och erfarenhet.

Sexuell lust och upphetsning är alltid en helkroppsupplevelse

Den sexuella lusten är en psykisk funktion reglerad av bl.a. hormoninsöndringen. Master &amp Johnson har på basis av iakttagelser under laboratorieförhållanden delat in det sexuella skeendet i fyra avgränsade faser:

  1. Upphetsningsfasen, när penis blir blodfylld och testiklarna dras upp.
  2. Platåfasen, när penis är rest och testiklarna växer i omfång och Cowpers körtlar bildar ett visköst klart slem som kommer fram vid uretra och har en funktion som glidmedel.
  3. Orgasmfasen, när sädesvätskan ejakuleras, stöts ut under rytmiska sammandragningar i bäckenbottenmusklerna.
  4. Återgångsfasen, när ståndet lägger sig och musklerna slappnar av och testiklarna släpps ner.

Erektionen, ståndet, kräver ett invecklat samspel mellan psykiska och sociala omständigheter, blodkärl, nerver och muskulatur. Erektion kan även uppstå utan sexuell upphetsning, t.ex. vid vibrationsrörelser (under en bussresa) kan mannen få stånd utan sexuell lust. Detta är en ren fysiologisk reflex utan inblandning av hjärnan. Det är också bra att veta att med stigande ålder behöver män ofta en intensivare sexuell stimulering. Därför är det viktigt att träna upp och utnyttja alla sina sinnen, synen, lukten, hörseln, smaken, känseln för ökad sexuell upplevelse och tändning. Sexuella fantasier är en viktig och integrerad del av människans existens som kan ha såväl klinisk som social betydelse. Lusten, som är bränslet åt de erotiska fantasierna, kan väckas genom såväl synintryck eller beröring som av ett inre behov att lätta på trycket. Alla aspekter av mänskligt beteende styrs i viss utsträckning av både lust och olust. Av alla mänskliga funktioner är sexualiteten unik och intensivt lustfylld.

Sexuell aktivitet rymmer viktiga psykologiska och sociala aspekter. Ett tillfredsställande samlag kan hjälpa till att lösa upp kroppsliga och psykiska spänningar. Ett tillfredsställande sexliv kan medverka till att binda paret samman och dämpa deras konflikter. Många män och kvinnor beskriver bra sex som en stark självbekräftelse som gör att de känner sig i bättre harmoni med sig själv, sin partner och livet i stort. Omvänt kan sexuella frustrationer inverka negativt på livskvaliteten.


Annons
Annons
Annons