Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Unga män är mer missnöjda med sexlivet än kvinnor

Är du nöjd med ditt sexliv? De allra flesta svenskarna uppger att de är nöjda, men det finns skillnader mellan könen och sexuella trakasserier är betydligt vanligare bland kvinnor. Det visar en stor kartläggning som Folkhälsomyndigheten gjort och som Dagens Medicin rapporterar om. 


Publicerad den: 2019-05-29
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Unga män är mer missnöjda med sexlivet än kvinnor
Annons

Det är den största undersökningen som gjorts i Sverige om svenskarnas sexuella rättigheter och hälsa. Totalt har 15 000 personer mellan 18 och 84 år svarat på en enkät om bland annat hur ofta de har sex, om de är nöjda med sexlivet, och om de någon gång köpt sex.

– Att sexuella trakasserier och övergrepp sker i omfattande utsträckning är helt enkelt inte acceptabelt. Det är ett folkhälsoproblem och nu presenterar vi en grund för en förändringsprocess i samhället, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson, till Dagens Medicin.

Läs även: Impotensproblem ger många män sämre livskvalitet

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

“Kvinnor har fler arenor att diskutera sex på”

Mer än hälften, nästan 60 procent, av de som svarade på enkäten säger sig vara nöjda med sitt sexliv. Minst nöjda var de yngre männen, samt personer av båda könen över 65 år. Fler män än kvinnor tyckte att de har sex för sällan, 28 respektive 18 procent. Samtidigt uppger en femtedel av kvinnorna att de varit för trötta eller stressade för att ha sex under det senaste året, jämfört med 10 procent av männen.

– En reflektion är att kvinnor har fler arenor att diskutera sex på än män. Unga kvinnor besöker ungdomsmottagningar i högre utsträckning än unga män, vi har mödravård och många besöker en gynekolog. För män finns inte samma möjligheter och här kan vården behöva blir bättre på att fånga upp männen, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten och en av de som lett arbetet med studien, till Dagens Medicin.

Annons
Annons
Kvinnor tar mer initiativ

På flera områden skiljer sig upplevelserna och erfarenheterna av sex när man jämför män och kvinnor. Fler kvinnor har känt fysisk smärta under eller efter sex, jämfört med män. Fler män än kvinnor önskade att de haft fler sexpartners och uppgav att de inte får ha sex tillräckligt ofta. Att känna sig fri att ta initiativ, eller säga nej, till sex var däremot vanligare bland kvinnor. Minst fria kände sig män med kortare utbildning.

– Här ser vi också att kvinnor med längre utbildning oftare både tar initiativ och säger nej än kvinnor med kortare utbildning, säger Louise Mannheimer.

Annons
Annons

Många har upplevt sexuella trakasserier

Hela 40 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier, bland annat i form av kommentarer eller sms. Detta var också vanligare bland homo- och bisexuella män än i befolkningen generellt sett. Var tredje kvinna har också utsatts för någon form av sexuellt övergrepp.

1 procent av männen har utsatts för fysiskt våld i samband med sex, samma siffra för kvinnorna är 11 procent, hos homosexuella män var det nästan lika vanligt som bland kvinnor.

  Källor

 • Folkhälsomyndigheten
  - https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?
 • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/28/unga-man-minst-nojda-med-sexlivet/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2019-05-29 20:54 (4 år sen)

  Jag har opererats för prostatacancer. Sexlivet gick ned, men fungerade med Viagra. Problemet är att
  ett blått piller kostar 125 kr!
  Sedan några år bor jag i Thailand på vintrarna. Det skrivs mycket om det landet, men där tog myndigheterna upp tillverkning Sidegra ( Viagra )när Pfizers patent gick ut år 2012. Det blåa pillret kostar där 45 Thb, c:a 13 kr. I Sverige gick patentet ut 2013. Tyvärr finns ingen ansats att myndigheter, Läkemedelsverket försöker göra något för att hjälpa de 9000 årligen prostata opererade eller stor del av dessa. Det handlar om pengar i ett land tyngt av skatter, avgifter att "krama ut" så mycket som möjligt. Jag vill bara upplysa Svenska turister "Gå in" på en Pharmacy och handla om du råkar vara där!


Annons