Fakta | Könssjukdomar

Könssjukdom: Syfilis

Syfilis är en könssjukdom, som orsakas av en bakterie (treponema pallidum). Syfilis kan vara medfödd, eftersom en gravid kvinna som har infektionen kan smitta sitt foster.


Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Arne Wikström, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Annons

 

Syfilis är inte särskilt utbrett i Sverige. Många av de fall som upptäcks i Sverige rör sig om personer som har blivit smittade i utlandet.

Syfilis är till exempel mer utbrett i Afrika och Asien.

Annons
Annons

Hur får man syfilis?

  • Syfilis smittar genom sexuell kontakt
  • Gravida med syfilis kan överföra smittan till fostret

Vad är tecknen på syfilis?

Inom 1-3 månader efter det att man utsatts för smittan, bildas ett sår på det ställe där bakterierna har varit i kontakt med hud eller slemhinnor. Såret sitter till exempel på penis eller blygdläpparna eller inne i slidan. Såret kan också uppstå i ändtarmen efter analsex eller i munnen efter oralsex.

Såret kan försvinna av sig själv, ofta inom några veckor.

Efter det att såret försvunnit, eller eventuellt medan det fortfarande är ett sår, kan man få utslag på kroppen. Det kan också förekomma symtom som påminner om influensa, med feber och ömhet i musklerna.

Annons
Annons

Härefter avtar symtomen, men sjukdomen kan när som helst visa sig igen.

Vid sena stadier av syfilis kan symtom komma från olika delar av kroppen. De allvarligaste handlar om skador på stora kroppspulsådern och hjärtat och förändringar i nervsystemet och hjärnan.

Goda råd

  • Ha säkert sex - använd kondom!
  • Är du osäker, kontakta din läkare som kan testa och behandla dig och din/dina partners

Hur ställer läkaren diagnosen syfilis?

Du blir i allmänhet alltid remitterad till en specialist på hud- och könssjukdomar för vidare undersökningar och behandling.

Ibland kan man påvisa bakterien i ett prov från såret. Annars kan ett blodprov visa om man är smittad med syfilis. Ett prov från ryggmärgsvätskan kan visa om smittan har spridit sig ytterligare.

Prognos

Behandlas syfilis i tid får man inga men. När man blivit friskförklarad kan sexlivet återupptas. Om syfilis inte behandlas, kan man utveckla symtom många år senare.

Hur behandlas syfilis?

Syfilis behandlas med penicillininjektioner. Dina partners måste också provtas och vid behov behandlas. Undersökning och behandling är kostnadsfri. Syfilis lyder under Smittskyddslagen, vilket innebär att man gör en så kallad smittspårning. Du skall då uppge partners du varit tillsammans med under den senaste tiden. Du har dock rätt att vara anonym gentemot dessa personer.


Annons
Annons
Annons