Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Könssjukdomar

Syfilis

Sedan början av 2000-talet har det skett en ökning av antalet syfilisfall i Sverige. Den största ökningen har setts bland män som har sex med män.


Uppdaterad den: 2020-08-14

Annons

Vad är syfilis?

Treponema pallidum

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterien (spiroketen) Treponema pallidum. Obehandlad syfilis kan ge allvarliga problem. Syfilis kan botas med penicillin eller annan antibiotika.

Sedan början av 2000-talet har det skett en ökning av antalet syfilisfall i Sverige. Den största ökningen har setts bland män som har sex med män. Under 2019 rapporterades i Sverige 431 nya fall, varav 93 procent var män. Även globalt sett har det skett en ökning av syfilis under de senaste tio åren. WHO beräknade 2016 att 6,3 miljoner människor i världen årligen smittades av syfilis.

Annons
Annons

Orsak

Smitta sker genom sexuell kontakt och underlättas av små sår på hud eller slemhinnor. Smittostället är huvudsakligen på eller runt könsorganen eller i munnen. Risken för att utveckla syfilis efter oskyddat samlag med en individ med tidig syfilis, bedöms vara 30–50 procent. Bakterien är mycket känslig för värme och torka, men den kan överleva i vätskor i flera dagar, och kan därför överföras via blod från smittade personer. Syfilis kan överföras via moderkakan från mor till foster (medfödd syfilis).

Syfilissår på könsorganen ökar risken för överföring av hiv. Syfilis hos hiv-smittade går snabbare över i senare stadier och har ofta ett mer allvarligt förlopp.

Symtom

Syfilis indelas i tre stadier. Varje stadium har sina karakteristiska tecken.

Primär syfilis

Primär syfilis

Primär syfilis är det första stadiet. Cirka tre veckor (10–90 dagar) efter smitta uppstår ett smärtfritt sår vid slidöppningen, på penis, vid ändtarmsöppningen, i munnen eller svalget. Såret kallas hård schanker eller primär skleros. Vanligtvis finns det bara ett sår, men det kan finnas flera. Intilliggande lymfkörtlar är förstorade hos 70–80 procent, och de är oftast oömma. Den klassiska schankern ses bara hos 60 procent.

Diagnosen kan bekräftas med pinnprov från såret, så kallat NAAT test, eller blodprov. 

Utan behandling kommer schankern försvinna inom sex till åtta veckor. Bakterien kan dock sprida sig via blodet och orsaka symtom i sekundärstadiet.

Sekundär syfilis 

Sekundär syfilis

Om primär syfilis inte behandlas, går tillståndet över i det andra stadiet, sekundär syfilis. Då har bakterien spritt sig till andra delar av kroppen. Syfilis kallas för "den stora imitatören", och nästa alla organ kan bli involverade. Man kan få förkylningsliknande symtom och utslag över hela kroppen. Man kan få kroniska sår eller vårtliknande sår nära slidan, penis eller ändtarmen. Utslag i handflator och fotsulor ska ge misstanke om syfilis. Man kan också få problem med lever, njurar och andra organ. Lymfkörtlarna i hela kroppen kan förstoras, men är oftast oömma.

Tidig latent fas

Om symtomen försvinner kallas tillståndet tidig latent syfilis det första året efter smitta. I denna fas kan man få återfall. Man kan alltså pendla mellan sekundär syfilis och tidig latent syfilis under det första året.

Sen latent fas

I detta stadium finns inte några uppenbara tecken på syfilis, men blodprov visar att man fortfarande har sjukdomen. Sen latent syfilis smittar inte genom sex. Det latenta stadiet kan vara från månader till år, och hos vissa resten av livet. Sen latent syfilis kan efter åratal reaktiveras och ge upphov till tertiär syfilis.

Tertiär syfilis

Man räknar med att 30 procent av dem med obehandlad syfilis utvecklar tertiär syfilis. Vid tertiär syfilis kan gummata, gummiliknande sår på huden eller i andra organ i kroppen, utvecklas. Man kan också få problem med hjärtat och blodkärlen. En av de allvarligaste manifestationerna är hjärninfektion som kallas neurosyfilis. Denna infektion kan orsaka påverkad hörsel, nedsatt syn, demensutveckling och död.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan misstänkas utifrån sjukdomshistorien och fynd vid undersökningen. Om man har ett hudsår tas ett prov från detta. Bakterien kan då i de flesta fall påvisas. Genom blodprover kan man se om det finns antikroppar som talar för syfilis. Vid misstanke på neurosyfilis tas prov på ryggmärgsvätskan.

Behandling

Provtagning och behandling för syfilis är gratis eftersom sjukdomen ingår i smittskyddslagen. Syfilis kan botas med penicillin. Om man är allergisk mot penicillin, finns andra antibiotika att tillgå.

Penicillinbehandlingen vid primär syfilis, sekundär syfilis och tidig latent syfilis ges med en injektion i varje skinka som engångsdos. Vid mer avancerad syfilis varar behandlingen i flera veckor.

Efter penicillinbehandlingen kan det hos en del uppstå en så kallad Herxheimers reaktion. Det är en reaktion på grund av massdöd av spiroketen Treponema pallidum. Reaktionen, som kan komma några timmar efter den första penicillininjektionen, innebär hög feber, obehag, muskelsmärta, ledsmärta och huvudvärk. Frekvensen av Herxheimers reaktion är störst vid behandling av tidig syfilis. Symtomen försvinner inom några timmar och kan vid behov behandlas med febersänkande medicin som exempelvis paracetamol

Förebyggande åtgärder

Eftersom syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom, är det viktigt att alla aktuella sexuella partners testas och behandlas. Alla personer med syfilis bör helt avhålla sig från sexuella aktiviteter med andra tills läkare har bedömt att personen är smittfri. Kondom minskar risken för smitta, men skyddar bara täckta delar. Sekundär syfilis kan också smitta genom hudsår.

I Sverige screenas blodgivare och gravida för syfilis.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Vid tidig behandling är prognosen god. Som en allmän regel gäller att utan behandling kommer:

  • 1/3 av alla som är smittade med syfilis att bli spontant bra.
  • 1/3 bli kvar i den latenta fasen livet ut.
  • 1/3 att utveckla tertiär syfilis.

Utan behandling kommer 15 procent av de smittade få godartad (gummatös) syfilis, 10 procent kommer att få syfilis med hjärt-kärlkomplikationer och 6–7 procent kommer att få neurosyfilis. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons