Fakta | Könssjukdomar

Syfilis

Sedan början av 2000-talet har det skett en ökning av antalet syfilisfall i Sverige. Den största ökningen har setts bland män som har sex med män.

Uppdaterad den: 2020-08-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är syfilis?

Treponema pallidum

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterien (spiroketen) Treponema pallidum. Obehandlad syfilis kan ge allvarliga problem. Syfilis kan botas med penicillin eller annan antibiotika.

Sedan början av 2000-talet har det skett en ökning av antalet syfilisfall i Sverige. Den största ökningen har setts bland män som har sex med män. Under 2019 rapporterades i Sverige 431 nya fall, varav 93 procent var män. Även globalt sett har det skett en ökning av syfilis under de senaste tio åren. WHO beräknade 2016 att 6,3 miljoner människor i världen årligen smittades av syfilis.

Orsak

Smitta sker vanligen genom sexuell kontakt genom små sår på hud eller slemhinnor. Smittostället är huvudsakligen på eller runt könsorganen eller i munnen. Risken för att utveckla syfilis efter oskyddat samlag med en individ med tidig syfilis, är i intervallet 30–50 procent. Bakterien är mycket känslig för värme och torka, men den kan överleva i vätskor i flera dagar, och kan därför överföras i blod från smittade personer. Syfilis kan överföras via moderkakan från mor till foster (medfödd syfilis).

Annons
Annons

Syfilissår på könsorganen ökar överföringen av hiv och ökar smittsamheten till hiv-infekterade personer. Syfilis hos hiv-smittade går snabbare över i senare stadier och har ofta ett mer allvarligt förlopp.

Symtom

Syfilis har tre stadier beroende på hur länge en person har haft sjukdomen. Varje stadium har sina karakteristiska tecken.

Primär syfilis

Primär syfilis

Primär syfilis är det första stadiet. Cirka tre veckor efter smitta uppstår ett smärtfritt sår vid slidöppningen, på penis, vid ändtarmsöppningen eller i munnen eller svalget. Såret kallas hård schanker. Vanligtvis finns det bara ett sår, men det kan finnas flera. Intilliggande lymfkörtlar är förstorade hos 70–80 procent, men de är oömma. Den klassiska schankern ses bara hos 60 procent.

Annons
Annons

Diagnosen kan bekräftas med blodprov eller mikroskopi av vätska från såret.

Utan behandling kommer den första schankern försvinna inom sex veckor till sex månader. Bakterien kan dock sprida sig via blodet och orsaka symtom i sekundärstadiet.

Sekundär syfilis 

Sekundär syfilis

Om primär syfilis inte behandlas, går tillståndet över i det andra stadiet, sekundär syfilis. Då har bakterien spritt sig till andra delar av kroppen. Syfilis kallas för "den stora imitatören", och nästa alla organ kan bli involverade. Man kan få förkylningsliknande symtom och utslag över hela kroppen. Man kan få kroniska sår eller vårtliknande sår nära slidan, penis eller ändtarmen. Utslag i handflator och fotsulor ger särskilt misstanke om syfilis. Man kan också få problem med lever, njurar och andra organ. Lymfkörtlarna i hela kroppen kan förstoras, men är oftast oömma.

Tidig latent fas

Om symtomen försvinner kallas tillståndet tidig latent syfilis det första året efter smitta. I denna fas kan man få återfall. Återfallen kan ge alla de förändringar som kan ses vid sekundär syfilis.

Även utan behandling går förändringarna tillbaka och tillståndet blir mindre smittsamt. Detta sker vanligen inom sex månader efter att sjukdomen börjat.

Sen latent fas

I detta stadium finns inte några uppenbara tecken på syfilis, men blodprov visar att man fortfarande har sjukdomen. Sen latent syfilis smittar inte genom sex. Det latenta stadiet kan vara från månader till år, och hos vissa resten av livet.

Tertiär syfilis

Tertiär syfilis, sen syfilis, är obehandlad syfilis som har funnits i många år. Man räknar med att 30 procent av dem med obehandlad syfilis utvecklar tertiär syfilis. Vid tertiär syfilis kan gummata, gummiliknande sår på huden eller andra organ i kroppen, ha utvecklats. Man kan också få problem med hjärtat och blodkärlen. En av de allvarligaste problemen är hjärninfektion som kallas neurosyfilis. Denna infektion kan orsaka påverkad hörsel, nedsatt syn, demensutveckling och död.

Diagnos

Diagnosen kan misstänkas utifrån sjukdomshistorien och fynd vid undersökningen. Om man har ett hudsår tas ett prov från detta. Bakterien kan då i de flesta fall påvisas. Genom blodprover kan man se om det finns antikroppar som talar för syfilis. I vissa fall tas prov på ryggmärgsvätskan på sjukhus.

Behandling

Provtagning och behandling för syfilis är gratis eftersom sjukdomen ingår i smittskyddslagen. Syfilis kan botas med penicillin. Om man är allergisk mot penicillin, finns annan antibiotikum att tillgå.

Penicillinbehandlingen vid primär syfilis och tidig sekundär syfilis ges med en injektion i varje skinka en gång per vecka i två till tre veckor. Vid mer avancerad syfilis varar behandlingen i flera veckor.

Efter penicillinbehandlingen kan det hos en del uppstå en så kallad Herxheimers reaktion. Det är en reaktion på grund av massdöd av spiroketen Treponema pallidum. Reaktionen, som kan komma några timmar efter den första penicillininjektionen, innebär hög feber, obehag, muskelsmärta, ledsmärta och huvudvärk. Frekvensen av Herxheimers reaktion är störst vid behandling av tidig syfilis. Symtomen försvinner inom några timmar och kan vid behov behandlas med febersänkande medicin som exempelvis paracetamol. 

Förebyggande åtgärder

Eftersom syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom, är det viktigt att alla sexuella partners testas och behandlas. Alla personer med syfilis bör helt avhålla sig från sexuella aktiviteter med andra tills läkare har bedömt att personen är smittfri. Kondom minskar risken för smitta, men skyddar bara täckta delar. Sekundär syfilis kan också smitta genom hudsår.

I Sverige screenas blodgivare och gravida för syfilis.

Prognos

Vid tidig behandling är prognosen god. Som en allmän regel gäller att utan behandling kommer:

  • 1/3 av alla som är smittade med syfilis att bli spontant bra.
  • 1/3 bli kvar i den latenta fasen livet ut.
  • 1/3 att utveckla tertiär syfilis.

Utan behandling kommer 15 procent av de smittade få godartad (gummatös) syfilis, 10 procent kommer att få syfilis med hjärt-kärlkomplikationer och 6–7 procent kommer att få neurosyfilis. Syfilis kan återaktiveras av hiv/aids även efter en till synes framgångsrik behandling.


Annons
Annons
Annons