Fakta | Könssjukdomar

Sexuellt överförd proktit


Uppdaterad den: 2016-06-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är proktit?

Proktit är en inflammation i slemhinnan i ändtarmen (rektum). Symtomen kan bli betydande men inledningsvis kan du ha obetydliga problem. Proktiten angriper rektums 15 cm och kan orsaka följande symtom:

 • Smärtor när avföringen passerar vid tarmtömning.
 • Ömhet i analkanalen och rektumområdet.
 • Känsla av att du inte har tömt tarmen omedelbart efter att du har varit på toaletten.
 • Ofrivilliga ofta smärtsamma sammandragningar i tarmen och ändtarmen när du är på toaletten.
 • Blödning, eventuellt flytning från ändtarmen.

Proktit kan både vara ett snabbt överståndet tillstånd och en kronisk sjukdom som kvarstår i veckor, månader och år.

Orsak

Det finns två huvudorsaker till proktit: Det kan vara en sexuellt överförd sjukdom (en könssjukdom), och det kan vara en variant av ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller mikrocytär proktit som är kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. Informationen här handlar om sexuellt överförd proktit.

Annons
Annons

Gonorré, syfilis, herpes, könsvårtor och klamydia är de vanligaste orsakerna till sexuellt överförd proktit. Det är en sjukdom som blir allt vanligare bland homosexuella män och bland människor som har oral-anala eller anala samlag med många partners.

Andra orsaker kan vara icke-sexuellt överförda infektioner, främmande kroppar placerade i tarmen, skada i anorektalområdet, strålskador från strålbehandling och biverkningar av antibiotika (pseudomembranös kolit).

Vilka är symtomen?

Symtomen på proktit varierar med orsaken. Det vanligaste symtomet är ett ihållande behov att gå på toaletten för att tömma tarmen. Det känns som om tarmen är full. Du kan också ha förstoppning. Mildare symtom kan vara ömhet i analområdet och lätt irritation i rektum. Allvarligare symtom kan förekomma, som flytningar av var och blod åtföljda av tarmkramper och smärtor vid avföring. Om blödningen är kraftig, kan blodbrist (anemi) utvecklas.

Annons
Annons

Sexuellt överförbara sjukdomar och proktit

Gonorré

I de flesta fall har smittan överförts vid ett analt samlag. Du kan vara symtomfri. Om du har symtom kan de bestå i ömhet, klåda, blodig eller varliknande flytning, eller diarré. Andra rektala problem kan vara analvårtor (könsvårtor), analsprickor, fistlar och hemorrojder.

Syfilis

Symtomen liknar dem som orsakas av andra infektioner – lokala smärtor, flytningar och tarmkramper vid avföring. Men du kan också vara symtomfri. Syfilis förlöper i tre stadier:

 • I primärstadiet uppstår ett smärtfritt sår med svullna kanter på stället för sexuell kontakt. Dessa sår, eller schankrar, är 1–2 cm i diameter. I den akuta fasen av infektionen blir lymfkörtlarna i ljumskarna svullna och ömma.
 • I sekundärstadiet kan det finnas flera sår runt anus och i rektum i form av vårtliknande utväxter.
 • Tertiärstadiet uppträder sent i förloppet och angriper hjärtat och nervsystemet.

Klamydia

Denna bakteriella form av sexuellt överförd proktit utgör upp till 20 % av fallen. Du kan vara symtomfri eller ha milda eller svåra symtom. Milda symtom kan vara lindriga smärtor vid analöppningen i samband med tarmtömning, eventuellt flytning från analöppningen och eventuellt krampliknande smärtor i ändtarmen. Några utvecklar sår som kan läka med ärrbildning vilket kan ge försnävning i ändtarmen (strikturer), även själva analkanalen kan drabbas och bli trång. En sådan förträngning av analkanalen kan leda till förstoppning, till att du måste krysta hårt för att trycka ut avföringen och till att avföringen blir tunn.

Herpes simplex

Proktit kan orsakas av herpes simplex-virus typ 2 och ibland även av typ 1. Liksom vid andra orsaker kan symtom saknas. Herpesproktit kan ge analsmärtor och ömhet, flytning och förstoppning. Små, smärtsamma blåsor eller sår kan ses i små ansamlingar runt analöppningen. Till skillnad från de andra typerna av proktit kan du vid herpes också besväras av blåstömningsproblem, impotens och smärtor i skinkorna och låren.

Analvårtor

Humant papillomavirus (HPV) orsakar analvårtor. De börjar som mjuka utväxter runt analöppningen och kan sprida sig inåt till nedre delen av analkanalen och ändtarmen (rektum). Du kan besväras av analklåda, olika grader av smärta och med tiden kan mindre blödningar och flytningar uppträda.

Skador mot ändtarmen

Skador mot anus eller ändtarmen, som gör att slemhinnan sträcks eller spricker, kan vara en möjlig orsak till proktit. Sådana tillstånd förekommer oftast hos personer som har försökt att pressa in främmande kroppar i ändtarmen. Den främmande kroppen kan vara en penis under ett analt samlag eller sexleksaker. Små sprickor kan ses i slemhinnan. Ibland kan den främmande kroppen sitta kvar i ändtarmen. Personer som har fått en anorektal skada kan också ha en infektion till följd av riskfyllt sex.

När bör du söka läkare?

Om du har några av de ovan beskrivna besvären, särskilt om du ägnar dig åt riskfylld sexuell aktivitet som kan medföra proktit, bör du kontakta läkare för att bli undersökt. Andra tillstånd, som hemorrojder, kan också ge sådana symtom. Läkaren kan ta reda på vad det är och ge dig rätt behandling.

Aktuella undersökningar

Proktitdiagnosen bygger på misstanke om tillståndet. Läkaren kommer att ta upp en utförlig anamnes (sjukdomshistoria) för att ta reda på om dina sexuella vanor är förenade med risk.

Vid de flesta fall av misstänkt proktit krävs en rektoskopioch anoskopi. Genom ett rör som förs in i ändtarmen kan läkaren med hjälp av en ljuskälla inspektera slemhinnan i ändtarmen. Läkaren kan också ta vävnadsprover från slemhinnan (biopsi) som kan undersökas för sjukdom eller infektion. Prover av eventuell flytning testas för sexuellt överförda sjukdomar. Läkaren kan också ta blodprover för att undersöka om det finns antikroppar mot sexuellt överförda sjukdomar.

Behandling

Behandlingen av proktit beror på orsaken till sjukdomen. Om läkaren kommer fram till att orsaken till proktiten är en sexuellt överförd sjukdom, får du antibiotika som dödar de bakterier som har orsakat infektionen. Om du har en typ av infektion, finns det ofta även andra bakterier eller virus. Antibiotikabehandlingen måste därför riktas mot två eller flera infektioner samtidigt.

När det har konstaterats att du har en sexuellt överförd infektion måste du ha säkert sex, vilket betyder att du och din partner måste använda kondom.

Uppföljning

Uppföljning är en viktig del av behandlingen av proktit. Du måste fullfölja behandlingen enligt läkarens anvisningar. Du bör avstå från sex som kan irritera analöppningen och ändtarmen. Efter en till två veckor bör du gå på kontroll hos läkaren för att få veta om inflammationen har avtagit eller om du bör fortsätta med medicinen. Om symtomen förvärras under behandlingen, bör du kontakta läkaren.

Förebyggande

Läkaren kommer att ge dig råd beträffande dina sexuella vanor. Säkerhetsåtgärder innebär att du skyddar dig med kondom, att du känner din sexpartner och att du undviker anala samlag.

Behovet av förebyggande åtgärder är särskilt stort om du ägnar dig åt riskfyllt sex, till exempel om du:

 • Har många sexpartners – eller ofta byter sexpartner.
 • Har oskyddat sex med en okänd partner.
 • Har bisexuella eller homosexuella partners.
 • Har tidigare haft sexuellt överförda sjukdomar.
 • Har en partner som nyligen har haft en sexuellt överförd sjukdom.
 • Har en partner med okänd sexuell förhistoria.
 • Använder narkotika eller alkohol – det kan öka risken för osäkert sex.
 • Har en partner som själv injicerar narkotika.
 • Har anala samlag – även med kondom kan du få skador i slemhinnan som leder till proktit.

Prognos

I de flesta fall går det anala/rektala problemet över med behandling. Antibiotika har oftast bra effekt vid sexuellt överförda sjukdomar.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons