Fakta | Könssjukdomar

Mycoplasma genitalium


Uppdaterad den: 2015-03-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är infektion med Mycoplasma genitalium?

Bakterien Mycoplasma genitalium isolerades för första gången år 1980. Det man i dag vet om den här bakterien och de besvär och sjukdomar den kan leda till är fortfarande begränsad. Det verkar dock vara så att M genitalium är en viktig orsak till urinrörskatarr (uretrit) hos både män och kvinnor. Det kan finns bärare av bakterien som inte visar några symtom.

M genitalium hittas hos 10–45 % av alla män med uretrit där man inte kunnat påvisa klamydia och gonorré. Hos kvinnor saknas uppgifter om förekomst.

Bakterien Mycoplasma genitalium

Mykoplasmabakterier är bland de minsta fritt levande bakterierna som finns, och de är mycket svåra att odla. Mykoplasma är en så kallad intracellulär bakterie, det vill säga den tränger in i och lever inuti kroppens celler. Mykoplasmabakterierna skiljer sig också från andra bakterier genom att de saknar cellvägg. Detta gör att de inte kan påverkas av vissa vanliga typer av antibiotika, till exempel penicillin.

Annons
Annons

Ett ökande antal studier dokumenterar sammanhang mellan påvisning av M. genitalium och infektion i de nedre urinvägarna. Bakterien verkar kunna överföras sexuellt lika lätt som klamydia, och den räknas i dag till de sexuellt överförbara infektionerna. Forskarna trodde ett tag att M. genitalium uppträdde tillsammans med bakterien Chlamydia trachomatis, men nyare kunskap visar att den kan förekomma oberoende av klamydia-bakterien.

Vilka besvär kan infektion ge?

Hos män kan infektion med M. genitalium orsaka uretritsymtom, det vill säga sveda vid vattenkastning och flytningar. Bakterien verkar också kunna leda till kroniskt eller ständigt återvändande urinrörskatarr. Det är fortfarande oklart i vilken grad M. genitalium kan orsaka komplikationer som infektion i bitestikeln (epididymit), prostatit och ledinfektioner (reaktiv artrit).

Hos kvinnor har M. genitalium påvisats vid urinrörskatarr och livmoderhalsinfektion (cervicit). Bland prostituerade har man funnit en hög förekomst och ihållande infektioner med M. genitalium, vilket talar för att detta är en sexuellt överförbar infektion. Besvär hos kvinnor är sveda vid vattenkastning, och ofta något mer flytningar från slidan än vanligt. Det har även visat sig att bakterien kan leda till infektion i livmoder och äggledare.

Annons
Annons

Diagnos

Vid symtom på urinrörskatarr undersöker läkaren vanligtvis förekomsten av gonorré och klamydia. Prov tas från urinröret och/eller urinprov. Om de här testerna är negativa men du fortsätter att ha besvär kan det vara aktuellt att testa dig för M. genitalium. De här testerna utförs bara på några få laboratorier.

Allt eftersom vården får ökad erfarenhet av infektioner med M. genitalium, och kunskapen om tillståndet blir bättre, kan det i framtiden eventuellt bli aktuellt att testa på den här bakterien redan i den första serien prover.

Proven för M. genitalium är ett urinprov eller penselprov från urinröret. Den första delen av urinen används både för kvinnor och män. Provet måste skickas in till ett laboratorium för undersökning, det tar därför några dagar innan man får svar på undersökningen. Hos kvinnor med flytningar kan det vara aktuellt att ta ett prov med en bomullspinne i slidan/livmoderhalsen.

Behandling

Det är inte lätt att påvisa bakterien, och i många fall är det därför aktuellt att sätta in behandling baserat på misstanke om att infektion föreligger. Detta gäller först och främst om det finns ihållande besvär och man inte har hittat någon annan orsak. Rekommendationer för val av antibiotika varierar något men de flesta har stor nytta av doxycyklin eller azitromycin.

Efterkontroll med nytt urinprov och eventuellt prov från slidan bör göras 4–5 veckor efter behandling.

Prognos

God med korrekt behandling. Risken för komplikationer verkar med dagens kunskaper vara liten.


Annons
Annons
Annons