Fråga Doktorn

Fråga   Sex & relationer

Klamydia - kan jag lita på negativa svaret?

Jag har läst en del i nyheterna på senaste tiden om klamydia – att läkare i Sverige nu har bättre diagnostik att man förut kunde få ett negativt svar, fastän man hade klamydia.

Jag bor i England, och gjorde ett klamydia test här i Februari i år som kom tillbaks negativet. Har läkare här samma "nya diagnostik" som nu finns i Sverige. Hur säker kan jag vara på att det verkligen är negativt? (Har haft samma partner sen dess). Bör jag testa mig igen?? Eller kan jag lita på att det svaret med största sannolikhet är rätt?

Svar:
Det har under senare åren kommit allt känsligare och tillförlitliga klamydiatester. Dessa har tillämpats internationellt och definitivt i England. Det har tidigare inte funnits någon resistens eller genetisk ändring av klamydia bakterien, som varit "konstant" vad gäller den arvsmassa man testat för. Detta till skillnad från gonorrébakterien, som ständigt tenderat att ändra sin arvmassa.År 2006 upptäcktes överraskande i Sverige emellertid en ny variant av klamydia, där arvsmassa i den "konstanta" delen hade muterat på ett sätt som medförde att bakterien inte upptäcktes med tidigare använd metod. Under det första kvartalet av 2007 infördes på samtliga mikrobiologiska laboratorier i Sverige en justering av befintlig metod, så att denna nya mutant rutinmässigt nu upptäcks. Fyndet är såpass sensationellt att kunskapen givetvis spridits till andra laboratorier internationellt. Men som med allt förändringsarbete så handlar det om processer som kan ta tid att tillämpa och jag har inte blivit informerat om hur det förhåller sig i England. Måhända sålunda bäst att testa sig en gång till. För säkerhets skull.


Med vänlig hälsning

Geo von Krogh, docent och överläkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons