Forum Sex & relationer


Upprop mot HERPES

Ca 7,5 miljoner Svenskar har någon gång i livet haft en Herpes simplex infektion. Hos ca 2/3 av befolkningen finns HSV -1 som smittar både sexuellt och oralt. Hos 1/3 finns HSV-2 finns som smittar i första hand sexuellt men förkommer också oralt. Båda sjukdomarna kan drabba andra delar av kroppen. Sjukdomen smittar, och man vet aldrig riktigt när oftast när man har blåsor men det kan också smitta mellan skoven. Att smitta den man älskar, sitt barn, eller någon annan med en livslång sjukdom är en börda som ingen människa borde behöva bära. Sjukdomen visar sig inte hos alla, men kan eg. osynligt smitta från munnen eller underlivet när som helst. Pratar man med en läkare, så är sjukdomen ganska ofarlig, utom hos nyfödda (där är den livshotande), men då tar man inte hänsyn till den psykologiska faktorn. Hjälp forskarna att ta fram ett botemedel, vaccin eller fungerande behandling mot herpes och ge dem ett utökat fiansiellt stöd, och snabba på processen !!! Samhällsekonomiskt skulle detta vara till stor fördel men det kan ni väl räkna ut själva. Om ett svenskt botemedel/vaccin kom fram så skulle det kunna komma att påverka miljarder människor världen över. Ett vaccine skulle också minska spridningen av aids, då en HSV smittad person lättare får HIV. HSV kopplas också mer och mer ihop med Altzheimers sjukdom. Ett vaccin mot svininfluensan togs fram på några månader, detta borde kunna göras mot Herpes Simplex också ! Vi kan tillsammans påverka politiker att satsa mer på området !!! Skriv under !!! Det går att vara ta bort bocken så att inte namnet syns på sidan ! namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5573

Glöm inte heller bort att kondom är det överlägset bästa skyddet mot könssjukdomar.


Men piskan, skriv under...


Hur länge kan man bära herpes innan det bryter ut?? Om jag blev smittad som ungdom och det inte visat sig några symptom. Kan de då blossa upp efter 15 år?? Eller har jag blivit bedragen....?

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons