Forum Sex & relationer


Minipiller och hormonellt livmoderinlägg (hormonspiral) och deras inerkan

Väninnan förstod inte varför hon tappat lusten det hon kallade "försöksåret "i 30-årsåldern då hon på inrådan av sin gynekolog (manlig) skulle äta s k minipiller. Hon trodde hela tiden att hon var trött och därför "olustig" och ointresserad av sin partner. 
Därefter slutade hon helt med de P-piller hon tagit under ca 10 års tid.
Så blev hon inte heller gravid efter 30 p g a att hon intog alltför mycket TREO värktabletter. 
Någon s k gynekolog hade inte frågat ingående om vilka eventuella läkemedel hon åt, så det kom aldrig fram att dessa blodförtunnande TREO etc kunde vara den stora anledningen till att det aldrig blev någon graviditet.
Runt 20 års ålder blev hon dock alltför lätt gravid men avbröt... Det ångrar hon bittert varje dag idag, enda barnet som hon själv varit.
Min egen erfarenhet av s k hormonspiral (Levonova) är att också dessa innehåller "gravidhormoner" som ju signalerar till kroppen att kvinnan redan är gravid. De gör också att hon tappar lust, eftersom kroppen ju redan "tror sig vara befruktad"!
"Lusthormorerna" minskar eller finns kanske inte kvar hos vissa kvinnor. En fördel är dock att man delvis eller helt slipper sina månatliga blödningar.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons