Visar resultat för "stroke"

Intervju | Stroke | 2014-10-27

Virpi fick stroke som 38-åring

För den som drabbas av stroke vänds hela livet upp och ner på bara några ögonblick. Virpi Päivärinta var bara 38 år gammal när hon plötsligt fick svår huvudvärk. Hon oroade sig inte särskilt mycket – förrän hon inte längre kunde röra handen.

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/artiklar/virpi-fick-stroke-som-aring/
Intervju | Stroke | 2015-06-15

Rehabilitering efter en stroke

Det är aldrig för sent. Tidig rehabilitering efter en stroke är viktigt, men Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin, menar att det går att göra stora framsteg även lång tid efter en stroke. Det mesta hänger på hur mycket m...

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/artiklar/rehabilitering-efter-en-stroke/
Intervju | Stroke | 2018-04-12

Större risk för stroke om du har migrän - Så kan risken minskas

Det finns en känd koppling mellan migrän, stroke och hjärtinfarkt, särskilt hos dem med aura. Men nu visar en ny dansk studie att alla med migrän löper en ökad risk för de flesta hjärt- och kärlsjukdomar. Det gör förebyggande råd extra viktiga, menar...

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/artiklar/storre-risk-for-stroke-om-du-har-migran-sa-kan-risken-minskas/
Artikel | Stroke | 2017-11-27

Spasmer efter stroke? Det här behöver du veta

Spasticitet drabbar oftast strokepatienter, men med lång och regelbunden behandling kan besvären minska. Här berättar specialistläkaren Patrik Säterö mer om spasticitet.

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/artiklar/spasmer-efter-stroke-det-har-behover-du-veta/
Artikel | Stroke | 2016-07-06

Strokevården står inför ett paradigmskifte

Strokevården kan stå inför ett paradigmskifte. En ny behandlingsmetod för patienter med ischemisk stroke har i fem randomiserade studier visat sig vara väldigt effektiv. Och så sent som i förra veckan gick Tanvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV u...

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/nyheter/strokevarden-star-infor-ett-paradigmskifte/
Artikel | Stroke | 2018-07-05

Almedalen: Så kan fler strokepatienter räddas

Sjukvårdsregionerna i landet måste samverka och transporttiderna till trombektomicentran måste kortas för att fler strokepatienter ska överleva, det menar deltagare i seminariet ”Akut strokevård - kan trombektomi bli exemplet på att regional samverka...

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/artiklar/almedalen-sa-kan-fler-strokepatienter-raddas/
Intervju | Ankyloserande spondylit (AS) | 2013-05-16

Ankyloserande spondylit vanligare bland nordbor

– Man kan inte hela sanningen kring det, men den vanligaste förklaringen är att genetiska faktorer bidrar till AS och den starkaste genetiska riskfaktorn är vävnadstypen HLA-B27. Man är dock inte helt säker på mekanismen om varför genen är en riskfa...

https://www.netdoktor.se/reumatism/as-ankyloserande-spondylit/artiklar/ankyloserande-spondylit-vanligare-bland-nordbor/
Intervju | Psoriasis | 2016-03-24

Svår psoriasis ökar risken för hjärtinfarkt

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som kännetecknas av kliande utslag på huden. Sjukdomen delas in i flera former, varav de flesta patienter har plackpsoriasis som karaktäriseras av fjällande och rodnande hudutslag. Ungefär 25 pro...

https://www.netdoktor.se/hud-har/psoriasis/artiklar/svar-psoriasis-okar-risken-for-hjartinfarkt/
Fakta | Stroke | 2016-01-12

Stroke (hjärnblödning)

Stroke, eller slaganfall, är ett samlingsnamn på sjukdom som uppstår vid blödning eller blodpropp som drabbar något av blodkärlen i hjärnan. När man får en blödning från ett blodkärl på hjärnans yta beror det oftast på att ett pulsåderbråck brister.

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/sjukdomar/stroke-hjarnblodning/
Fakta | Stroke | 2016-01-12

Fakta om stroke

En blodpropp kan sätta sig i en av pulsådrorna till hjärnan, och då ge upphov till stroke, då denna del av hjärnan utsätts för syrebrist. Högt blodtryck och rökning är två kända riskfaktorer.

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/sjukdomar/stroke-blodpropp-i-hjarnan/

Annons
Annons
Annons