Visar resultat för "Hjärtinfarkt"

Fakta | Diabetes typ 1 | 2015-04-08

Diabetes typ 1

Diabetes typ 1 kallades tidigare för insulinberoende diabetes. Denna diabetesform drabbar oftast barn och yngre vuxna, men kan förekomma i alla åldrar. Vanligast är att man insjuknar i tidiga tonåren. Diabetes typ 1 som debuterar hos vuxna kallas ibl...

https://www.netdoktor.se/diabetes/diabetes-typ-1/sjukdomar/diabetes-typ-1/
Fakta | Diabetes typ 2 | 2018-11-09

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2- (eller typ 2-diabetes) kallades tidigare för åldersdiabetes är en folksjukdom som ofta har sin grund i övervikt i kombination med ett stillasittande liv.

https://www.netdoktor.se/diabetes/diabetes-typ-2/sjukdomar/diabetes-typ-2/
Behandling | Hjärt- & kärlsjukdom | 2008-10-02

Hjärttransplantation

Sedan den första hjärttransplantationen 1967 har mer än 50 000 människor runt om i världen fått ett nytt hjärta. Det har blivit en etablerad behandlingsmetod vid svår hjärtsvikt och de flesta patienter kan leva ett relativt normalt liv efter transpla...

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/hjarttransplantation/
Behandling | Träning & motion | 2008-10-02

Fysisk aktivitet - medicin för kroppen

För att vi ska må bra och skydda oss från skador kräver kroppen rörelse. Blodcirkulationen i kroppen ökar vid träning, vilket resulterar i att musklerna får mer syre och kan arbeta hårdare. Motion trettio minuter per dag minskar risken för hjärtkärls...

https://www.netdoktor.se/vikt-kost/traning-motion/artiklar/fysisk-aktivitet-medicin-for-kroppen/
Fakta | Leversjukdom | 2009-04-22

Vem kan donera?

I princip kan alla människor donera organ och/eller vävnader efter sin död för transplantation och/eller annat medicinskt ändamål. Många personer tror sig vara för gamla eller för sjuka. Har man till exempel en njursjukdom kan man inte donera sina nj...

https://www.netdoktor.se/infektion/leversjukdom/sjukdomar/vem-kan-donera/
Intervju | Njurar & urinvägar | 2008-10-02

Njure från mor till son

Njurtransplantationer är den vanligaste transplantationen. De senaste åren har det genomförts mellan 350 och 400 njurtransplantationer i Sverige årligen. Cirka en tredjedel av dessa hämtar njuren från en levande donator. Möt Wenche, 56 år, som har do...

https://www.netdoktor.se/njurar-urinvagar/artiklar/njure-fran-mor-till-son/
Fakta | Kost & dieter | 2013-01-08

Hälsoeffekter av fullkorn

Fullkorn kan göra att vi mår bättre och håller oss friska längre. Hjärtat, magen och vikten kan nämligen påverkas positivt om vi äter rekommenderad mängd fullkorn.

https://www.netdoktor.se/vikt-kost/kost-dieter/artiklar/halsoeffekter-av-fullkorn/
Fakta | Sömnapné | 2016-01-27

Obstruktiv sömnapné

Obstruktiv sömnapné (OSA) innebär tillfälliga andningsuppehåll under sömnen och förekommer ofta i samband med snarkning. Obstruktiv sömnapné kan leda till uttalad trötthet eller sömnighet dagtid som inte kan förklaras bättre av andra orsaker. Sömnapn...

https://www.netdoktor.se/somn/somnapne/sjukdomar/snarkning-och-somnapnesyndrom/
Fakta | Hjärtsvikt | 2016-11-28

Fakta om hjärtsvikt

Omkring 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt. Vanliga symtom är trötthet, andfåddhet och bensvullnad. Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande tillstånd hos äldre och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden.

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/hjartsvikt/sjukdomar/hjartsvikt/
Fakta | Stroke | 2016-01-12

Fakta om stroke

En blodpropp kan sätta sig i en av pulsådrorna till hjärnan, och då ge upphov till stroke, då denna del av hjärnan utsätts för syrebrist. Högt blodtryck och rökning är två kända riskfaktorer.

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/sjukdomar/stroke-blodpropp-i-hjarnan/