Fakta | Reumatism

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom har fått namn efter en svensk ögonläkare som på 30 talet i sin doktorsavhandling beskrev detta tillstånd med ögon och muntorrhet. Det är en reumatisk sjukdom, som innebär en inflammation i tår- och spottkörtlar.

Annons

Sjögrens syndrom är en reumatisk sjukdom där ögon och muntorrhet är de mest utmärkande symtomen.

Bakgrund

Sjögrens syndrom har fått namn efter en svensk ögonläkare som på 30 talet i sin doktorsavhandling beskrev detta tillstånd med ögon och muntorrhet. Vid Sjögrens syndrom sker en inflammation i tår- och spottkörtlar vilket leder till minskad produktion av tårvätska och saliv. Det finns dels primärt Sjögrens syndrom då patienten inte har någon annan reumatisk sjukdom samt då patienten har t.ex. ledgångsreumatism som primär åkomma och dessutom ett sekundärt Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom kan även drabba andra organ än tår och spottkörtlar t.ex. magsäck, njurar, blodkärl mm men även leder, det kan då vara oklart om det är ett primärt eller sekundärt Sjögren syndrom.

Orsak

Orsaken till Sjögren syndrom är oklar, det är vanligare i vissa familjer så ett ärftligt inslag finns och ungefär en på tusen till en på tvåhundra drabbas, uppgifterna varierar mellan olika undersökningar. Man har misstänkt olika virus som orsak men detta har ej kunnat bevisas.Patienter med Sjögren syndrom har en ökad risk för lymfom, en form av elakartad blodsjukdom som dock i stor omfattning är botbar framförallt vid tidig upptäckt.Sjögrens syndrom är vanligast hos kvinnor och de flesta får diagnosen efter 40 års ålder

Symtom

Symtomen vid Sjögren syndrom är ögontorrhet och muntorrhet även trötthet och muskelvärk ledsmärta och även låggradig feber i perioder.

Diagnos

Diagnosen ställs på dels patientens beskrivning av torra ögon och mun sedan minst tre månader, samt undersökningsfynden: mätning av tårproduktion (Schirmers test) och salivproduktion, i vissa fall med hjälp av provtagning (biopsi) från en spottkörtel på insidan av kinden samt blodprov som påvisar en särskild antikropp (en produkt av immunsystemet) i blodet nämligen SSA eller SSB (Sjögrens syndrom A eller B antikropp). För att få diagnosen skall man de flesta av ovan symtom eller fynd. Sjögrens syndrom är inte den enda orsaken till muntorrhet, Exempelvis mediciner, sjukdomar som depression och tidigare strålbehandling mot ansiktet kan vara förklaringen

Behandling

Behandlingen av torrheten i ögon och mun är framförallt symtomlindring i form av ögondroppar som ersätter tårvätskan och olika former av sugtabletter som lindrar muntorrheten. Man kan även ge en medicin (Salagen) som stimulerar spottkörtlarna att producera saliv och denna medicin kan även ha positiv effekt på tårproduktionen. När det gäller de mer ovanliga symtomen som till exempel njur- och kärlinflammationer kan det bli aktuellt med olika immun hämmande mediciner som t.ex. kortisonpreparat och andra antireumatiska läkemedel. Dessa användes ej mot symtomen från ögon och mun då eventuell nytta anses för liten i förhållande till biverkningsriskerna.

Tandvård

Ett stort problem för patienter med Sjögrens syndrom är att den nedsatta salivproduktionen leder till ökad karies och patienten kan få viss tandvård ersatt av landstinget. De är viktig att patienten är noga med att sköta sina tänder och att undvika exempelvis sockerinnehållande tabletter.

Graviditet

Vid graviditet kan de som har den ovan beskrivna antikroppen SSA få ett barn med fel på hjärtats pulsreglering med låg hjärtfrekvens som resultat och behov av pacemaker. Detta kan undvikas om mamman under graviditet följes noga. Om man då noterar en hjärtpåverkan på fostret ges kortisonbehandling till mamman och man kan då förhindra uppkomsten av detta hjärtfel.

Prognos

Sjögrens syndrom är en sjukdom som i många fall ger besvärande ögon och muntorrhet men med de behandlingar som finns kan man ändock få en bra livskvalitet. De flesta med Sjögren syndrom går hos distriktsläkare men vid komplikationer får reumatolog ta vid.

Förebyggande råd

Då orsaken till Sjögrens syndrom inte är klarlagd finns det tyvärr ännu inga råd hur man skall undvika att få Sjögrens syndrom. De som får sjukdom bör sköta sina tänder noga men i övrigt så gäller det att göra det bästa av situationen och ta vara på möjligheterna i livet.


Annons
Annons
Annons