Fakta | Reumatism

Fakta om karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom är ett inte helt ovanligt smärttillstånd i handen, som bland annat kan ha sin förklaring i senskideinflammationer på handledens insida. Det drabbar vanligen tidigare friska medelålders kvinnor utan känd orsak.

Annons

 

Smärttillståndet förekommer också vid graviditet, som ett uttryck för överansträngning samt hos patienter med reumatoid artrit eller diabetes.

Tillståndet beror på klämning av en nerv (medianus) när denna passerar handleden på sin väg ut i handen. Medianusnerven utgör känselnerv för handens insida och fingrar utom för lillfingret och ibland halva ringfingret. Passagen vid handleden sker genom den så kallade karpaltunneln, som bildas av handlovens ben och ett stramt bindvävsstråk. Då flera senor med sina senskidor också är belägna i karpaltunneln kan dessa, om de blir inflammerade och svullnar, klämma nerven.

Annons
Annons

Diagnos

Karpaltunnelsyndromet ger upphov till, framförallt nattetid, domningar, smärtor och/eller känselnedsättning i tummen och fingrarna utom lillfingret. Ibland kan också funktionen i tummens muskulatur i handen bli nedsatt.

Vid undersökning upptäcker man som regel inget anmärkningsvärt och endast i undantagsfall finner man svullnad eller tryckömhet över handleden. För diagnos är patientens egen beskrivning av besvären det avgörande. Vid osäkerhet kan man utföra så kallad EMG- och ENeG-undersökning, metoder för mätning av muskelfunktion respektive nervledningshastighet.

Behandling

Behandlingen består i första hand av att undvika eventuellt utlösande rörelser i handleden. För att avlasta nerven och lindra besvären under natten, kan man använda en speciell handledsskena. Man kan även pröva inflammationsdämpande medicin. Om dessa åtgärder inte ger besvärsfrihet kan man, om tillståndet beror på senskidesinflammation, pröva behandling med lokal kortisoninjektion runt senskidorna. I sista hand tillgrips kirurgisk behandling med klyvning eller ballongsprängning av det strama bindvävsstråket för att lätta på trycket runt nerven.

Annons
Annons

Källa: Reumatikerförbundet


Annons
Annons
Annons