Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Reumatism

Kalciumpyrofosfatutfällning och pyrofosfatartrit

Kalciumpyrofosfatutfällningar kan vara asymtomatiska, men de kan också leda till smärtsam ledinflammation.


Uppdaterad den: 2022-05-20

Annons

Vad är kalciumpyrofosfatutfällning och pyrofosfatartrit?

Utfällning av kristallen kalciumpyrofosfat i, eller runt, leder är vanligt bland äldre. Om utfällningarna sker i ledernas brosk kallas det för kondrokalcinos, det vill säga förkalkning i brosket. Kondrokalcinos kan ibland ses på röntgen utan att personen har symtom. Kalciumpyrofosfat som fälls ut i ledvätska kan leda till ledinflammation (artrit) som liknar gikt. Ledinflammation på grund av kalciumpyrofosfatutfällning kallas ibland för pyrofosfatartrit eller pseudogikt. Både pyrofosfatartrit och gikt (som beror på utfällning av urat) kallas för kristallartriter. Pyrofosfatartrit är dock mindre vanligt än gikt och drabbar ofta knäleden.  

Kondrokalcinos förekommer oftast hos äldre och ökar snabbt vid hög ålder. Förekomsten av kondrokalcinos är cirka 15 procent i åldersgruppen 65–74 år och stiger snabbt till cirka 44 % i åldersgruppen >84 år.

Annons
Annons

Symtom

Vid akut pyrofosfatartrit ökar symtomen snabbt inom 6–24 timmar. Leden blir smärtsam, varm, röd och svullen.

Kronisk artrit på grund av kalciumpyrofosfatutfällning orsakar långvarig smärta, ofta med varierande förlopp då ledinflammationen ibland blossar upp och blir värre. Tillståndet förekommer oftast i knä och höft, men även i fotled, handled, armbåge eller axel.

Kalciumpyrofosfatutfällning med artros ger problem med smärta och stelhet i höft eller knän.

Orsak

Orsaken till kalciumpyrofosfatutfällning är okänd, Tidigare ledskada kan predisponera för tillståndet. Blodsjukdomen hemokromatos och vissa andra tillstånd kan också predisponera för sådana utfällningar. Vissa fall kan vara ärftliga.

Annons
Annons

Diagnos

Kalciumpyrofosfatutfällning i brosk (kondrokalcinos) kan påvisas med röntgen. Vid ledinflammation brukar blodprover för inflammation – CRP eller sänkningsreaktion (sänka, SR), vara förhöjda. För att säkert bekräfta pyrofosfatartrit behövs ledvätska som analyseras avseende pyrofosfatkristaller. Akut ledinflammation i axel eller armbåge och debut i hög ålder kan göra att man misstänker pyrofosfatartrit snarare än giktartrit.

Behandling av pyrofosfatartrit

Vid pyrofosfatartrit används olika läkemedel som minskar inflammation och smärta. Vilket läkemedel som väljs beror på om det samtidigt finns andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes, nedsatt njur- eller leverfunktion eller risk för magsår. Kortisonspruta i den drabbade leden är också ett alternativ i vissa fall. Även om man inte behandlar brukar akut pyrofosfatartrit gå över av sig självt inom 1–2 veckor. 

Prognos

Förekomsten av kalciumpyrofosfatutfällningar ökar kraftigt vid hög ålder. De flesta har inga symtom. Pyrofosfatartrit läker av sig självt och kan behandlas med antiinflammatorisk medicin.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.