Fakta | Reumatism

Gikt (arthritis urica)

Gikt drabbar ofta överviktiga, medelålderns mäns stortår som svullnar och blir ömma. Tån kan till och med bli så öm att om så mycket som ett lakan nuddar tån utlöses våldsamma smärtor. Gikt ger upphov till inflammation i lederna och om dessa inte behandlas kan leden skadas permanent.

Annons

Gikt är en sjukdom som ger upphov till inflammation i lederna – en s k artritsjukdom orsakad av urinsyrakristaller– och som vanligtvis angriper en led åt gången men fler leder kan drabbas.

Alla som har läst serietidningar vet att sjukdomen har en förkärlek för överviktiga, medelålders mäns stortår som svullnar och blir röda och ömma - så ömma att det kan utlösa våldsamma smärtor bara något nuddar stortån. Sjukdomen gikt kallades förr även för ”portvinstå” vilket ofta var en träffande benämning med tanke på de patienter som drabbades.

Vad är orsaken till gikt?

Gikt orsakas av att urinsyra-kristaller lagras i lederna. Urinsyra är ett ämne som bildas naturligt i kroppen och som normalt försvinner via urinen. Men hos patienter med benägenhet för gikt ökar i stället halten urinsyra i blodet. Koncentrationen i blodet så hög att urinsyran bildar kristaller som fälls ut i leder och eventuellt i hud och njurar. Kristallerna kan irritera omkringliggande vävnad och ge upphov till mer eller mindre uttalad inflammation.

Annons
Annons

Hur får man gikt?

Det finns två huvudorsaker till att halten urinsyra i blodet ökar och i sin tur orsakar giktattack.

Den vanligaste är primär hyperurikemi, vilket betyder att man har en medfödd, ofta nedärvd störning som gör att kroppen inte kan utsöndra urinsyra tillräckligt fort, inte ens under relativt normala omständigheter.

Den andra orsaken kallas sekundär hyperurikemi. Det betyder att den höga halten urinsyra utlöses av någon annan sjukdom, eller av vissa läkemedel, till exempel vätskedrivande preparat. Problemet här är att kroppen tillfälligt producerar så stora mängder urinsyra att njurarna inte hänger med.

Annons
Annons

Vad är tecken på gikt?

Innan symptom på gikt utvecklas har det vanligtvis gått flera år under det att koncentrationen av urinsyra i blodet har blivit successivt allt högre. Observera att de flesta (95 procent) av dem som har höga halter urinsyra i blodet aldrig utvecklar gikt och det innebär att höga urinsyranivåer i sig – utan giktbesvär – inte föranleder någon direkt åtgärd.

 • Det första anfallet av gikt kommer ofta på natten. Det är inte ovanligt att den som drabbas vaknar med svår smärta i stortåns grundled som svullnar och kan bli skinande blåröd p g a inflammationen. Minsta beröring, till exempel av ett lakan som nuddar tån, kan utlösa våldsamma smärtor.
 • Den första attacken går för det mesta över efter en vecka. Några (omkring 10 procent) av dem som drabbas kommer aldrig mer att uppleva giktbesvär, medan övriga – dvs de allra flesta - får attacker som kan komma relativt ofta och vara längre om de inte får behandling. Obehandlade och återkommande fall av gikt kan skada leden permanent.
 • Om förebyggande behandling inte sätts kan med tiden kristaller av urinsyra fällas ut i bland annat huden. Här ses kristallerna som tofi, små bulor i närheten av leden eller på yttersidan av örat.

Vem är speciellt utsatt?

Förhöjda halter av urinsyra i blodet och utvecklandet av giktanfall orsakas av en rad saker, de viktigaste är:

 • Ärftliga faktorer
 • Överkonsumtion av alkohol.
 • Vissa födoämnen med högt proteininnehåll, som lever, njurar, sardiner och ansjovis.
 • Viktökning
 • Blödningar i mage eller tarm.
 • Andra sjukdomar i kroppen
 • Större kroppsskador

Goda råd

 • Skär ner på alkoholkonsumtionen.
 • Undvik mat och dryck som du vet kan framkalla ett anfall.
 • Se upp med vikten.
 • Kristallerna av urinsyra kan fällas ut i urinvägarna som stenar. Därför skall du dricka rikligt, gärna 10-12 glas vatten om dagen, för att skölja igenom urinvägarna ordentligt.

Hur ställer läkaren diagnosen gikt?

 • Diagnosen ställs utifrån: 1) Sjukdomshistorien&nbsp 2) Förhöjda urinsyranivåer i blodet 3)&nbsp Påvisandet av urinsyra-kristaller i vävnaden eller i ledvätskan. Dessa kristaller har ett typiskt utseende och kan ses i ett special-mikroskop&nbsp 4) Förekomst av tofi.&nbsp Diagnosen ställs ibland enbart på den typiska anamnesen (dvs sjukdomshistoria med akut inflammation i stortåns grundled hos medelålders man) men för mer säker diagnos krävs påvisande av urinsyra-kristaller i ledvätskan och helst även förhöjda urinsyranivåer i blodet.
 • Andra sjukdomar utesluts genom blodprov och genom analys av ledvätskan. En röntgenundersökning kan också utföras för att se om leden har blivit påverkad eller skadad på ett sätt som är typiskt vid gikt.

Prognosen:

 • De flesta som upplever en giktattack får ett liknande eller svårare anfall inom ett år.
 • Sjukdomen kan kompliceras av sten i urinvägarna (njursten) som kan ge svåra smärtor.
 • Med modern behandling har det blivit mycket lättare att förebygga och lindra gikt men om giktbesvären förbli obehandlade eller kroniska riskeras lederna att förstöras och tofi att utvecklas.

Hur behandlas gikt?

Målet med behandlingen är att ta bort smärtan och svullnaden, förebygga ytterligare anfall, förebygga skada på lederna samt förebygga tofi samt bildandet av urinvägsstenar.

Behandlingen bör sättas in på tre fronter.

 • Under själva anfallen är det viktigaste att dämpa smärtorna. Det sker bäst med inflammationsdämpande tabletter (sk NSAID) men även kortison eller kolchicin kan användas i särskilda fall.
 • När anfallet och smärtorna gått över, dvs som regel efter någon vecka, diskuteras förebyggande behandling, dvs åtgärder som sänker nivån av urinsyra och hindrar framtida nya anfall. Läkemedel (såsom allopurinol-tabletter) kan bli aktuellt om giktattackerna slår till två gånger eller oftare per år eller om tofi eller röntgenförändringar uppkommer. Observera att denna medicinska behandling (allopurinol) kan förvärra ett akut giktanfall om behandlingen ges då anfallet pågår eftersom den medför att urinsyra till en början frigörs till blodet och därmed ökas. Denna behandling bör därför väntas med i det akuta skedet med minst 1-2 veckor, dvs tills anfallet lagt sig.
 • Om det finns möjlighet och anledning är det viktigt att ändra sin livsstil (avseende alkohol, kost och vikt) på sådant sätt som beskrivits ovan eftersom detta kan innebära tillräcklig insats för att minska urinsyran i blodet till normala nivåer och därmed slippa nya attacker och läkemedelsbehandling.
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om arthritis urica/äkta gikt på NetdoktorPro

Annons
Annons
Annons