Hopp om nytt läkemedel mot reumatism


Publicerad den: 2012-08-27
Författare: Stina Nordqvist

Annons
Annons
Annons

Ett nytt läkemedel mot reumatoid artrit visar god effekt i en fas 3-studie. Substansen tofacitinib är lika effektiv mot reumatoid artrit som de så kallade biologiska läkemedlen. Men till skillnad från de biologiska kan det nya läkemedlet intas i tablettform i stället för att injiceras.

I studien, som publiceras i New England Journal of Medicine, ingick 717 personer med kronisk ledgångsreumatism. De delades in i tre grupper. De fick antingen tofacitnib i hög eller låg dos, det godkända preparatet adalimumab eller placebo. Efter ett halvår var det patienterna som fick tofacitnib som förbättrats mest i sin sjukdom. Över hälften hade fått lindrigare symtom, jämfört med 47 procent respektive 28 procent i adalimumab-gruppen och placebogruppen.

Studien visade också att läkemedlet är förenat med risk för ett antal biverkningar som mag- och tarmbesvär, leverpåverkan, minskade vita och röda blodkroppar, förhöjt kolesterol och större infektionskänslighet. Men bieffekterna ska ha varit ganska ovanliga och överlag tålde patienterna läkemedlet väl.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • 20130515171017
    2013-05-15 17:42 (7 år sen)

    Har tagit upp dom nya läkemedlen med min RA doktor, men dom tycker att så länge den medicin man tar Sandimmun fungerar är det ingen ide att byta,, kan det vara rätt????


Annons
Annons
Annons