Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Fråga: Vad göra i väntan?

Fick remiss till reumatolog eftersom jag hade svullna finger och fotleder, höga värden på RA-faktor och CCP. Måste vänta 1-2 månader till innan jag får träffa någon reumatolog men jag har det riktigt svårt. Vad kan jag göra under tiden. Har fått en hel del smärtstillande som brufen, panodil och nu Nobligan (som jag inte törs ta på dagen eftersom jag blir snurrig) men det större problemet är stelheten och till slut fick jag några Arcoxia som hjälpte mycket bra mot stelhet och svullnad.

Fråga 1. Förstod sen att det var en cox2-hämmare och jag blev osäker - vågar jag ta den, finns det alternativ?
Fråga 2. Finns det något annat jag (eller husläkaren) kan göra under väntetiden?
Fråga 3. Måste man verkligen vänta 3 månader (Uppsala/Stockholm) eller finns det något alternativ? Jag blir snabbt sämre.
Fråga 4. Varför just jag och nu och har jag gjort något för att få det (OK du har kanske inte alla svar eller får åtminstone inte plats med dem just nu) Tack för att ni finns!

Svar:

Då det gäller reumatiska ledsjukdomar så ges läkemedelsbehandling dels för att bromsa upp sjukdomsprocessen, dels för att lindra symptomen. De läkemedel som du hittills använt hör till den senare gruppen. Bland dessa så har läkemedel som innehåller paracetamol (som Alvedon och Panodil) väldigt låg biverkningsrisk men endast en viss begränsa effekt på smärta och stelhet vid reumatiska ledsjukdomar. Läkemedel mot smärta och inflammation (s k NSAID eller COX hämmare) har bättre effekt på smärta och stelhet och har för behandling under några veckor inga stora biverkningsrisker. Detta gäller både äldre COX-hämmare som Brufen och nyare s k COX 2 hämmare som Arcoxia.

Sjukdomsdämpande läkemedel som bromsar sjukdomsprocessen och på sikt också mer bestående tar bort symptomen kan ges först efter att en reumatologläkare ställt diagnos på vilken slags reumatisk ledsjukdom du har. Bland dessa kan nämnas methotrexate som under 20 år använts som effektivt och vältolererat (förutsatt man sköter sina blodprovskontroller och tar visst kompletterande vitamintillägg) medel hos ungefär fyra av fem ledgångsreumatiker.

Läkemedlet ges som tabletter (eller i vissa fall injektion under huden) en gång per vecka och får full effekt efter 6-8 veckor. För att överbrygga denna väntan ges ibland kortison (Prednisolon) i lägre doser (5-7,5 mg dagligen) under 2-3 månader. Skulle dessa läkemedel efter ett antal månader inte ha full effekt kan patienter i Sverige idag erbjudas s k biologiska läkemedel (de vanligaste är Enbrel, Remicade och Humira) som har en kraftig effekt och specifikt effekt på inflammationen.

All väntan på effektiv behandling är lång, på många orter finns privata reumatologmottagningar med avtal med landstinget som man kan finna som alternativ via t ex Eniro eller landstingets webbsidor.

Att hålla sig i rörelse (ok även om det gör ont) är ett bra sätta att lindra stelheten och skadar inte lederna. Ibland kan kyla (gelékuddar för kyla och värme finns på Apoteket) minska smärtan vid inflammation och värme lindra stelheten i viss mån.


Med bästa hälsning,

Ingemar Petersson
Överläkare, reumatolog.

Läs mer om ledgångsreumatism här »


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Primär Sjögrens syndrom

2019-10-11 | 09:09

av Ulla Lindqvist

Reumatism fast inte prover visar något

2019-10-11 | 11:19

av Ulla Lindqvist

Pso+artrit

2019-10-11 | 11:27

av Ulla Lindqvist

Crohns samband med reumatism

2019-10-11 | 11:56

av Ulla Lindqvist

Fötter

2019-10-11 | 11:57

av Ulla Lindqvist

Hormoner och reumatism

2019-10-11 | 12:39

av Ulla Lindqvist

Artros eller psoriasisartrit?

2019-10-11 | 11:08

av Ulla Lindqvist

Rätt diagnos?

2019-10-11 | 12:10

av Ulla Lindqvist

Polymyalgia reumatica

2019-10-11 | 12:32

av Ulla Lindqvist

Influensavaccin eller inte?

2019-10-9 | 15:46

av Ulla Lindqvist

Trötthet - fatigue, hur hanterar jag den?

2019-10-9 | 07:34

av Ulla Lindqvist

Ärftligt

2019-10-9 | 00:20

av Ulla Lindqvist

Muskelreumatism kontra kronisk muskelinflammation

2019-10-8 | 17:43

av Ulla Lindqvist

Sjögrens syndrom

2019-10-8 | 18:15

av Ulla Lindqvist

Biverkningar Enbrel

2019-10-7 | 14:53

av Ulla Lindqvist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons