Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Vaccination Gula febern?

Hej. Jag har fått diagnosen Ra sedan två år tillbaka (är 26 år) och äter Metotrexat, 8 tabletter i veckan. Nu är det så att jag kommer åka till Afrika i dec och behöver vaccinera mig mot Gula febern. Har hört att jag inte ska äta min medicin under tiden. Kan jag vaccinera mig, eller hur ska jag gå till väga?

Svar:

Då det gäller vaccinationer vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) så finns det några olika saker att ta hänsyn till. Dels finns risk att RA sjukdomen och/eller dess läkemedelsbehandling (bromsmediciner eller s k immunmodulerande/sjukdomsdämpande läkemedel som tex methotrexate) minskar svaret på vaccinationen vilket skulle kunna leda till otillräckligt skydd. Detta kan vara aktuellt vid vissa typer av vaccinationer men ställer i de flesta fall inte till några problem i vardagen.

Dels skulle vaccinationen kunna utlösa ett skova av RA sjukdomen vilket man befarat för t ex influensavaccinationer. Detta har dock inte visat sig vara något problem varför man utan risk kan ta vaccination mot influensa om det finns skäl för det.

Jag känner inte till att det gjort någon undersökning specifikt för vaccination mot gula febern, men ett allmänt råd är att alltid uppge till den läkare som ger vaccinationen vilka läkemedel man tar samt vilka sjukdomar man lider av.

Med bästa hälsningar Ingemar Peterson överläkare, reumatolog.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons