Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

TNF alpha? Och vem ska behandla?

Hej! Min sambo har fått höra att han förmodligen har Bechterews sjukdom, baserad på anamnes, blodprov (HLA-B27 +) och klinisk undersökning (vi väntar på tid hoss röntgen). Jag frågade familjeläkaren om biologiska läkemedel och då sa han att reumatologer är väldigt försiktiga med de för att de är dyra och för att läkarna inte har koll på långsiktiga biverkningar. Som blivande sjukgymnast fick jag en lektion av en reumatolog som var super glad med de nya medicinerna. Hur ligger det till? Vad är bäst? Är det familjeläkaren som ska behandla (tillsammans med sjukgymnasten) eller ska sambon behandlas av en reumatolog (+SG)? Min sambo är 36 år och har redan lite synbart kutryggighet (kan inte ligga på ryggen på golvet). Jag hoppas på en bra behandling så att han kanske kan bli lite rakare i ryggen igen och få tillbaka lite rörlighet.

Svar:

Hej,

Viktigt att din sambo blir utredd ordentligt och att man fastställer diagnos. Om han inte kan sträcka på ryggen så är det viktigt med behandling inklusive sjukgymnastik.

Denna behandling tycker jag bör ske i samråd med eller av en reumatolog, som kan ta ställning till de nya medicinerna.

I allmänhet börjar man med mindre starka mediciner, men även TNF-hämmare kan i ett visst skede av sjukdomen, beroende på allvarlighetsgrad och effekt av behandling, vara aktuellt. Man har ganska bra överblick över biverkningsriskerna, men medicinerna har inte funnits mer än knappt ett decennium så man kan ju inte garantera biverkningar på ännu längre sikt. Risk för biverkningar måste alltid vägas mot risk för biverkningar av själva sjukdomen.

Med vänliga hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons