Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Temporalis arterit, Kortisonbehandling

Är en man 63 år väger 77 kg. Fick den 6 mars akut diagnosen Temporalis arterit. Symtomen var typiska för sjukdomen dock ingen synpåverkan. Hög kortisonbehandling (Prednisilon) sattes in samma dag 80 mg. Den 13 mars sänktes den dagliga kortisondosen till 60 mg/dag med avtrappning 2,5 mg/vecka. Provtagning 26 mars visar crp<3 och SR 8. Vid samtal med läkaren 30 mars sänktes dosen till 50mg med samma avtrappning 2,5 mg per vecka. Känner mig symtomfri. Jag tycker att kortisondosen är för hög. Finns det olika läror bland läkare när det gäller att bestämma nivån man börjar behandlingen på sett ur sjukdomen i sig och kortisonets biverkningar?

Svar:

Hej, det verkar som om dina symtom försvann när du fick kortison. Temporalisarterit måste behandlas med höga doser kortison, här finns enighet bland läkare. Skälet till att man behöver höga doser och snabb insättning av behandling är att det finns risk för synpåverkan och i vissa
fall t o m blindhet om man inte behandlar. Det vanliga är en neddtrappningsdos, där man också kontrollerar inflammationsgraden med CRP och SR, vilket man också gjort. Nedtrappningsschemat kan variera lite hos olika läkare, men grundregeln är en långsam nedtrappning. Din dos har minskat från 80 mg till 50 mg på 24 dagar vilket är en normal nedtrappning tycker jag.

Vänligen
Johan Frostegård
Professor, specialist i reumatologi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
PsA - vätskesamlig i leder?

2005-01-20 | 22:40

av Anonym användare

Svårt att få diagnos.

2013-05-13 | 13:39

av Lennart Jacobsson

Psoriasisartrit - får diarré av Celebran

2005-02-7 | 12:33

av Johan Frostegård

Ynkrygg

2013-05-13 | 13:42

av Lennart Jacobsson

Bechterew i släkten

2013-05-13 | 17:49

av Lennart Jacobsson

Ang. psoriasis artrit och mediciner.

2005-04-15 | 11:49

av Anonym användare

Kan jag ha psoriasisartrit i knogen?

2005-05-25 | 16:32

av Ulla Lindqvist

HLAB-27

2013-05-13 | 19:09

av Lennart Jacobsson

Oprovocerad yrsel?

2008-03-11 | 11:10

av Christian Geisler

Kan jag ha psoriasisartrit?

2006-05-28 | 23:08

av Ulla Lindqvist

Sacoiliit

2013-05-13 | 22:17

av Lennart Jacobsson

Har jag AS

2013-05-14 | 12:25

av Lennart Jacobsson

Kan man få inflammation i huvudet om man har psoriasisartrit?

2006-07-16 | 15:19

av Ulla Lindqvist

Kan man ta något test för att se om man har psoriasisartrit?

2006-07-27 | 14:36

av Johan Frostegård

Behandlingsförslag

2013-05-15 | 10:41

av Lennart Jacobsson


Annons
Annons
Annons
Annons