Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

SLE och barn?

Jag undrar jag är 30 år och 173 cm och väger ungefär 60 kg jag har SLE och äter Plaquenil 200mg prednisolon 5mg salagen voltaren alvedon kalciopos-D. Jag har 2 barn fick SLE efter mitt andra barn, om jag nu vill ha ett barn till hur påverkar det min sjukdom? Blir jag sämre under tiden, eller efter? Hur blir det med min medicinering i såfall vilka mediciner måste jag skippa då och vilka kan jag fortfarande äta? Hur lång tid tar det för medicinerna att gå ur kroppen? Hur pass ärftligt är det ? Kommer mina barn att få det?

Svar:

Hej, risken att få SLE är ökad om man har nära släktingar som har det, men det mesta förklaras inte av gener. Någon direkt ärftlig sjukdom är det därför inte. Det är mycket svårt i det enskilda fallet att säga något om risken, sådana bestämningar görs på gruppnivå och då vet man inte hur det är på individnivå. det varierar en del hur man reagerar när det gäller graviditet och SLE vissa blir sämre men andra påverkas inte. Några kan t o m bli bättre, även om man framför allt tidigare sagt att vid SLE blir man ofta sämre vid graviditet.

Rent allmänt ska man ha så lite läkemedel som möjligt under graviditet, men å andra sidan är det viktigt att sjukdomen hålles under kontroll och detta måste diskuteras med ordinarie läkare. Prednisolon går bra om inte doserna är för höga, Voltaren och andra NSAID preparat ska inte tas under senare delen av graviditet, sista tredjedelen, i övrigt fungerar det bra.

Vänligen Johan Frostegård, professor, överläkare Reumatologi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons