Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

SLE - kroppen kollapsade

Jag har diagnosen SLE sen slutet av -06 då hela kroppen kollapsade, lungorna fylldes med blod och vätska, total njursvikt, de röda blodkropparna gick sönder och gud vet vad - jag höll på att dö. Och nu har mitt blodtryck legat på ungefär 138/100 i några månader och jag läker 3 gram protein per dygn. Men nu har blodtrycket gått upp till 140/115 och en vilopuls på 107, och ingen gör något, SLE:n är lite aktiv i njurarna. Vad ska jag ta mig till? Min läkare lyssnar inte på mig.

Svar:

Tillståndet verkar inte bra och bättre omhändertagande och medicinering
krävs helt i enlighet med vad du framför. Om du inte tycker att du blir rätt behandlad av Din läkare skall du be att få en annan. Om det bara
finns en reumatolog på ditt sjukhus kan du be om att få så kallad second opinion vid ett regionsjukhus eller en universitetsklinik.

Med vänlig hälsning
Ulla Lindqvist
överläkare och prefekt

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons