Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Polymyalgi

Hej! Har sedan i höstas haft värk i händer och axlar. Fingrarna stelar efter en ½ timma om jag inte rör dem. Varje gång jag vaknar på natten får jag tvinga mig att böja fingrarna. Det går efter några minuter. Jag har ingen sänka, alla prover är bra enligt läkaren. Han kallar åkomman för Polymyalgi. Ingen medicin bara värktabletter.

Svar:

Stelhet i lederna kan uppkomma vid flera olika sjukdomar som ledgångsreumatism, psoriasisartrit men också vid artros. Vid artros är stelheten ofta begränsad till några minuter då man varit stilla medan den vid reumatiska ledsjukdomar kan sitta i en halv till en timma eller mer.

En normal sänka utesluter inte reumatisk ledsjukdom så om man har påtagliga besvär bör man undersökas av reumatologspecialist. Vid Polymyalgia reumatika har man alltid förhöjd sänka och/eller s k snabbsänka (CRP) och om man får denna diagnos ska man alltid behandlas med kortison i tablettform.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons