Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Fråga: PMR

Jag har fått PMR enligt min doktor. Jag har förstått att det kan bli långvarigt men att denna sjukdom går bort så småningom. Mina frågor är varför flyttar det onda sig? Jag har ont mer eller mindre i vänster knä-, vä axel-, vä stortå+trampdyna-höger hand. Just nu är värken värst i höger hand och vänster knä. Bägge dessa ställen har jag opererat. Är de extra känsliga då? Jag har en dos av cortison på 20mg/dag, är det för lite? Jag ska bli värkfri och SR ska ligga under 20, just nu 33.

Svar:

Polymyalgia reumatica (PMR) är en sjukdom som kan debutera hos personer äldre än 50 år, som regel mellan 60-80. Sjukdomens symtom är muskelstelhet och värk både i övre och nedre kroppshalvan både på höger och vänster sida.

Andra symtom är kraftig trötthet och viktnedgång. Sjukdomen utvecklas gradvis ofta över flera månader innan diagnos ställs. Blodprov visar hög sänka som regel över 50 men kan ibland vara lägre vid insjuknandet.

Behandlingen är kortison i dosen 20-30 mg (Prednisolon). Svaret ska vara snabbt inom några dagar ska man känna sig så gott som bra och sänkan och snabbsänkan (CRP) ska minska kraftigt. Får man inte det behandlingssvaret måste man ompröva diagnosen ochs undersöka om någon annan sjukdom kan finnas.

Dosen kortsion minskas långsamt efter att dosen 20-30 mg har behållts en-två månader. Sjukdomen behöver generellt sett behandlas under två år med kortison i låg dos, ca 5 mg. Därefter kan kortisonet sättas ut.

Som äldre kvinna behöver man behandlas med läkemedel som förebygger benskörhet, dvs kalk+d-vitamin och bisfosfonat.

De symtom du beskriver med smärta vid knälederna och inte över axlar och lår är inte karakteristiska för PMR. Om din CRP är normal tyder det på att du har tillräckligt hög kortisondos och man bör sakta minska den. Hur har din sänka varit innan du fick de symtom som ledde till din diagnos?

Mitt förslag är att du diskuterar diagnos och behandling med din läkare. Din knäsmärta kan ha andra orsaker än PMR.

Vänlig hälsning
Per Larsson
överläkare i Reumatologi


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Primär Sjögrens syndrom

2019-10-11 | 09:09

av Ulla Lindqvist

Reumatism fast inte prover visar något

2019-10-11 | 11:19

av Ulla Lindqvist

Pso+artrit

2019-10-11 | 11:27

av Ulla Lindqvist

Crohns samband med reumatism

2019-10-11 | 11:56

av Ulla Lindqvist

Fötter

2019-10-11 | 11:57

av Ulla Lindqvist

Hormoner och reumatism

2019-10-11 | 12:39

av Ulla Lindqvist

Artros eller psoriasisartrit?

2019-10-11 | 11:08

av Ulla Lindqvist

Rätt diagnos?

2019-10-11 | 12:10

av Ulla Lindqvist

Polymyalgia reumatica

2019-10-11 | 12:32

av Ulla Lindqvist

Influensavaccin eller inte?

2019-10-9 | 15:46

av Ulla Lindqvist

Trötthet - fatigue, hur hanterar jag den?

2019-10-9 | 07:34

av Ulla Lindqvist

Ärftligt

2019-10-9 | 00:20

av Ulla Lindqvist

Muskelreumatism kontra kronisk muskelinflammation

2019-10-8 | 17:43

av Ulla Lindqvist

Sjögrens syndrom

2019-10-8 | 18:15

av Ulla Lindqvist

Biverkningar Enbrel

2019-10-7 | 14:53

av Ulla Lindqvist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons