Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Klarar en späd kropp alla mediciner?

Har en dotter på 23 år som har RA och haft embrel under några år som fungerat bra, men nu kraftigt försämrad. Fått kortisontabletter under 4 veckor med ökad dos, ingen effekt. Kortionsprutor i handleder ingen effekt. Startat med metrotexat under 3 veckor men ingen effekt och nu är läkarna inne på ny kortisonbehandling igen. Har hela tiden också haft embrel. Så, nu undrar jag om det är vanligt att man "pumpar" alla dessa mediciner, klarar en späd kropp detta ? Hon har mycket smärta men är detta en vanlig metod.

Svar:

Ibland fungerar inte de nya medicinerna, så kallade biologiska läkemedel, så bra mot RA, och då får man prova att ändra medicinerna vilket kan ske på lite olika sätt. Metotrexatebehandling behövs oftast för att få bästa effekt, men tar tid att verka. I väntan på effekten kan man pröva kortisontabletter, som man från en högre dos får trappa ner till en lägre dos. Låga doser kortison vid RA fungerar ofta bra och är också bra ur biverkningssynpunkt.

I samråd med läkaren får man diskutera vilken medicin som är bäst i nuläget, tydligen vill läkaren prova Enbrel under ytterligare en tid. Det kan bli aktuellt att byta till ett annat preparat ur samma grupp, biologiska läkemedel. Läkemedel medför allttid en viss biverkningsrisk, speciell om de har en så kraftig effekt som många läkemedel vid reumatism, man måste dock väga detta mot sjukdomens "biverkningar", som ju är besvärliga.

Med vänlig hälsning
Johan Frostegård
professor, specialist i reumatologi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons