Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Kan man ha polymyalgia rheumatica (PMR) trots låg sänka?

Jag behadlades för pmr framgångsrikt 1999-2001. Dec 2004 återkom problemen med temporalisarteritliknande symtom. Sedan jan 2005 har jag behandlats med prednisolon. Sedansänkan blivit normal har doch symtom återkommit nu i form av värk ochstelhet i höfter och ett knä. Kan man trots låg sänka tänka sig att symtomen talar för ett recidiv, nu mer som "ren pmr". Jag tycker mig käna igen symtomen från 1999. Den läkare som behandlat mig tror inte att deåterkomna höft/knäproblemen har något att göra med tidigare pmr. Jag undrar slutligen om det inte finns goda skäl att öka prednisolondosen trots normal sänka?

Svar:

Hej, man kan ha pmr och temporalisarterit utan förhöjd sänka, men det är ovanligt. Knäproblem som du beskriver låter inte som typiskt för pmr som sitter i de stora muskelgrupperna i lår och kring axlar och överarmar. De är alltid symmetriska. Om det är mycket besvär kan läkaren ibland prova att höja kortisondosen temporärt på försök, utan säker diagnos, men detta har nackdelar också, förutom biverkningsrisken, även osäkerhet när det gäller diagnos, om t ex resultatet bara blir halvbra, då kan det bli svårt att veta hur medicineringen ska se ut sedan. Om man ska höja prednisolonet är något som bör diskuteras med din läkare. Låter som om man kan avvakta, på din beskrivning, om du inte har så mycket besvär. Har kortisondosen trappats ner kan muskelvärk vara ett resultat av själva nedtrappningen, och går då snart över.

Vänliga hälsningar Johan Frostegård, professor, överläkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons