Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Hur stor är sannolikheten att vår nyfödde son drabbas av SLE?

Min 34-åriga sambo har en lindrig form av SLE med antikroppar och mycket intermittenta lindriga besvär av fingerartrit. Hur stor är sannolikheten att vår nyfödde son drabbas?

Svar:

SLE är en ovanlig sjukdom, som finns hos ca en halv promille av befolkningen, siffran kan variera något beroende på hur studierna är upplagda, var de gjorts samt andra faktorer. Den är mycket vanligare hos kvinnor än hos män, ca tio gånger vanligare. Risken att få SLE om man har en enäggstvilling, alltså med samma genuppsättning, som har sjukdomen har angetts till ca 30%. Man ska vara försiktig att dra för stora slutsatser från sådana siffror och det är alltid mycket svårt att ange risken hos en enskild individ. I ert fall är risken utifrån ett sådant statistiskt resonemang sannolikt ökad, men den behöver inte vara så stor. Det är dock som sagt svårt att ange några siffror. SLE är inte en ärftlig sjukdom i vanlig mening, och det finns med all sannolikhet ett flertal gener som bidrar till sjukdomen. Behandlingsmöjligheterna har förbättrats mycket och kommer sannolikt att förbättras ännu mycket mer.

Vänligen, Johan Frostegård, specialist i reumatologi, professor

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons