Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Graviditet under mtx-enbrel-behandling

Jag är man, 35 år, och RA-patient. Min behandling sedan ett halvår är Enbrel och MTX. Det florerar en hel del olika bud på nätet kring riskerna med graviditet och MTX-behandling. Finns det någon studie som bedömer riskerna att få ett missbildat barn? Hur pass mycket svårare är det att få barn? Följer risken att få ett missbildat barn parallellt med den eventuella svårigheten att få barn, dvs om det visar sig svårt att bli gravid ökar risken att det , om man lyckas, blir missbildat?

Svar:

Det finns inga säkra rekommendationer som ger stöd och säkerhet för graviditet vid samtidig medicinering med methotrexate och eller Enbrel. Läkarens ordination är att methotrexatebehandlingen avslutas sex månader före graviditet och att behandlingen av Enbrel ska avslutas. Det finns fall beskrivna där kvinnor genomfört graviditet med samtidig behandling med anti TNF-alfabehandling.
Men det är definitivt inget som rekommenderas idag.

Om du planerar att skaffa barn bör du noga tala igenom det med din läkare. Vi vet att det är svårt att bli gravid om sjukdomen har hög aktivitet. Kroppen vill inte ta emot fostret. Men det finns inget som styrker ett samband mellan svårigheten att bli gravid och risk för
missbildning.

Hälsningar
Ulla Lindqvist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons