Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Fråga: Försurningssymtom?

Hur kommer det sig att människors värk i muskler och leder bemöts av er läkare genomgående som om det uteslutande handlade om att enbart diagnostisera förekomsten. Vi har en långtgående försurning i miljön, som är ett faktum sedan början av industriualismen, men som uppenbarligen inte har nått fram till läkarna idag. Har läkare ingen utbildning i näringsfrågor och den biologiska utsatthet som även människor är disponibla för? Kan man inte vänta sig att en läkare ger ordination för en mera basiskt näringsupptag för de patienter som har värk av olika slag? Och varför finns ingen offentlig debatt inom läkarvetenskapen som handlar om sambandet miljö och ohälsa, något som åtminstone alternativvården erkänner? Hälsningar från hälsopedagog på hälsovägen

Svar:

Hej, vetenskaplig medicin ägnar väldigt mycket studier åt samband mellan miljö och hälsa, det finns hela institutioner vid Karolinska Institutet som undersöker saken.

Det finns spridda uppfattningar om att än det ena, än det andra, orsakar sjukdom. Försurning är ett exempel på en möjlig miljöfaktor, som jag håller med om förtjänar att studeras. Jag känner inte till hur mycket som gjorts vetenskapligt här. Innan nya hypoteser studeras vetenskapligt kan inte läkarvetenskapen agera, om det inte är beprövad erfarenhet, sådan kunskap som funnits sedan länge och är väl etablerad.

Det är också känt att näringsfrågor och kost har betydelse för en del reumatiker, men effekten är inte säker vad gäller förebyggande av skador på lederna. Reumatiska sjukdomar är mycket komplexa och alla hypoteser är välkomna, men även alternativmedicinare måste vara öppna för vetenskaplig granskning av sina hypoteser.

Med vänlig hälsning Johan Frostegård, professor och specialist i reumatologi.

Läs mer om orsaker till reumatiska sjukdomar här »


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Primär Sjögrens syndrom

2019-10-11 | 09:09

av Ulla Lindqvist

Reumatism fast inte prover visar något

2019-10-11 | 11:19

av Ulla Lindqvist

Pso+artrit

2019-10-11 | 11:27

av Ulla Lindqvist

Crohns samband med reumatism

2019-10-11 | 11:56

av Ulla Lindqvist

Fötter

2019-10-11 | 11:57

av Ulla Lindqvist

Hormoner och reumatism

2019-10-11 | 12:39

av Ulla Lindqvist

Artros eller psoriasisartrit?

2019-10-11 | 11:08

av Ulla Lindqvist

Rätt diagnos?

2019-10-11 | 12:10

av Ulla Lindqvist

Polymyalgia reumatica

2019-10-11 | 12:32

av Ulla Lindqvist

Influensavaccin eller inte?

2019-10-9 | 15:46

av Ulla Lindqvist

Trötthet - fatigue, hur hanterar jag den?

2019-10-9 | 07:34

av Ulla Lindqvist

Ärftligt

2019-10-9 | 00:20

av Ulla Lindqvist

Muskelreumatism kontra kronisk muskelinflammation

2019-10-8 | 17:43

av Ulla Lindqvist

Sjögrens syndrom

2019-10-8 | 18:15

av Ulla Lindqvist

Biverkningar Enbrel

2019-10-7 | 14:53

av Ulla Lindqvist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons