Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Enbrel

Har tagit Enbrel i snart 2 år nu. Är helt frisk. Jag undrar mycket om Enbrel, det står så mycket i de senaste rönen om att man ej vet vad man kan få för biverkningar framöver. Skulle därför vilja veta mera om Enbrel.

Svar:

En fråga som ännu inte har ett bra svar. Vi följer ju alla patienter med så kallade biologiska läkemedel i ett register på Läkemedelsverket. Den vanligaste biverkan är lokala hudreaktioner. En annan vanlig biverkan är ökad infektionskänslighet. Patienterna klagar över att infektionerna blir långdragna.

Om det förekommer en ökad benägenhet för att utveckla cancersjukdomar har inte kunnat bekräftas. Orsaken till att det förekommer mer cancer, speciellt så kallat lymfom, bland patienter med reumatoid artrit beror på inflammationen i grundsjukdomen och inte behandlingen. Man tror däremot att behandling skyddar mot cancer.

Vänlig hälsning
Ulla Lindqvist
överläkare och prefekt

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons