Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Benskörhet vid reumatism?

Hej, Jag förstår att man löper större risk för benskörhet då man insjuknar i RA. Hur vet jag vilken risk jag löper att bryta mig på grund min ledgångreumatism. En sidofråga också: Eftersom leden bryts ned i händerna torde det vittna om en ökad aktivitet just där. Kan man mäta hur mycket ben man har just i händerna och på så vis mäta sjukdomens aktivitet?

Svar:

Tack för frågan.
I en engelsk undersökning har man visat att en kvinna som insjuknar i reumatoid artrit vid 50 års ålder har en fördubblad risk att drabbas av en benskörhetsfraktur enbart på grund av sjukdomen. Risken för frakturer är högre om man har en hög sjukdoms aktivitet , det vill säga med många svullna och ömma leder. Undersökningar har dessutom visat att om man behandlar reumatoida artriten framgångsrikt så minskar risken för frakturer.

Det är riktigt som du skriver att man har en ökad urkalkning kring lederna och det går att mäta med en speciell röntgenundersökning så kallad DEXA mätning men för praktiskt bruk så räcker det att man lyckas behandla grundsjukdomen och om man ej lyckas med det kan man lägga till speciell behandling mot benskörhet som innebär kalk och d-vitamin samt så kallade bisfosfonater exempelvis Fosamax eller Optinate.

Med vänlig hälsning Esbjörn Larsson överläkare, Reumatolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons