Fakta | Barnreumatism

Barnreumatism – JIA

Årligen insjuknar mellan 130 och 230 barn och ungdomar i barnreumatism, juvenil idiopatisk artrit förkortat JIA. Vid barnreumatism har barnet inflammerade leder som blir svullna, varma och ömmande. Smärtan är mest påtaglig vid rörelse och belastning men brukar oftast försvinna i samband med vila. Typiskt vid barnreumatism är morgonstelhet och stelhet efter en tids stillasittande men framåt dagen blir de rörligare och mjukare.

Redaktionen, Netdoktor.se
Uppdaterad den: 2009-08-20
Uppdaterare: Anders Fasth, överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och professor vid Göteborgs universitet, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Annons

Ledgångsreumatism hos barn och ungdomar kallas på fackspråk juvenil idiopatisk artrit och förkortas JIA. Idiopatisk betyder att vi idag inte vet orsaken till sjukdomen, juvenil att det handlar om barn och artrit är lika med ledinflammation. JIA är inte en sjukdom utan flera. Gemensamt för samtliga former är den långvariga ledinflammationen. JIA skiljer sig från de vuxnas ledgångsreumatism och är i många fall mer godartad än de vuxnas kroniska ledsjukdomar. Totalt finns cirka 1000 - 1500 barn och ungdomar i landet med långvarig ledsjukdom och flickor drabbas ungefär dubbelt så ofta som pojkar.

Sjukdomens uppkomst

Orsaken till JIA är okänd. Vi vet att vårt immunförsvar är inblandat och JIA räknas till gruppen autoimmuna sjukdomar. Detta betyder att immunsystemet av någon anledning blir ”felprogrammerat” och vid JIA angriper barnets leder. Ett visst ärftligt inslag finns också, men därtill behövs något okänt i miljön som utlöser sjukdomen. Vad detta okända är har varit föremål för många spekulationer, men kan vara en infektion.

Annons
Annons

Symtom vid JIA

I en led finns en liten mängd vätska som fungerar som smörjmedel vid rörelse. När en led inflammeras svullnar ledhinnan och utsöndrar ökad mängd ledvätska. Leden blir svullen och varm och huden runt leden kan rodna. Funktionen påverkas som regel och rörelseomfånget minskar. En inflammerad led ger ofta smärta. Smärtan är mest uttalad vid rörelse och belastning. Vid vila kan smärtan ofta helt försvinna. Typiskt är morgonstelhet och stelhet efter en tids stillasittande, till exempel under en skollektion.

Olika former

Det finns olika former av JIA som indelas efter antalet leder som drabbas - få eller många leder, om andra besvär dominerar eller om den har drag gemensamma med vissa vuxenformer av ledgångsreumatism, till exempel ledgångsreumatism vid psoriasis. De vanligaste formerna av JIA är: fåledssjukdom (oligoartikulär JIA), mångledssjukdom (polyartikulär JIA), systemisk form.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen ställs efter en noggrann genomgång av barnets eller ungdomens tidigare och nuvarande symtom samt genom undersökning av patienten. Ledinflammationen ska ha funnits i minst sex veckor för att den ska anses som långvarig. Andra kända orsaker till ledinflammation måste uteslutas, som olika infektioner och ortopediska sjukdomar. Laboratorieundersökningar och röntgen kan ge stöd för diagnosen, men normala resultat utesluter inte sjukdomen.

Annons
Annons

Behandling

Det finns ännu ingen botande behandling, men många mediciner kan minska ledinflammationen och ledförstörelsen och därmed skapa förutsättningar för mindre smärta och bättre rörelseomfång och en bra livskvalitet. Vården av barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar är ett lagarbete som bygger på ett nära samarbete mellan å ena sidan barnet/ungdomen och dess familj och å andra sidan barnläkare/barnreumatolog, barnsjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, ortopedkirurg, handkirurg, tandläkare och ögonläkare.

Läkemedelsbehandlingen vid JIA syftar till att minska ledinflammationen och om möjligt stoppa fortsatt sjukdomsutveckling så att ledförstörelse förhindras. Idag är därför principen för behandling med läkemedel att man skall vara mycket aktiv och gärna kombinera olika mediciner. Basbehandlingen är enklare inflammationsdämpande medel, så kallad NSAID-preparat, i kombination med lokalbehandling med kortisoninjektioner i drabbade leder. I de flesta fall sker tillägg av metotrexat. Vid svår sjukdom med otillräcklig effekt av metotrexat lägger man till så kallade TNF-hämmare (Enbrel&reg, Humira&reg och Remicade&reg).

Tillsammans med den medicinska behandlingen utgör sjukgymnastik och arbetsterapi hörnstenar i behandlingen av barn och ungdomar med JIA. Arbetsterapeuten ansvarar för rehabilitering av armens och handens funktion och sjukgymnasten för resten av kroppens leder. Därtill har arbetsterapeuten den viktiga uppgiften att se hur barnet fungerar i det dagliga livet i hemmet, i skolan, på dagis och på fritiden. Sjukgymnastiken syftar till att bibehålla och öka funktionen i drabbade leder. Många gånger har också musklerna kring drabbade leder försvagats och behöver tränas till bättre styrka.

Vart vänder man sig för att få hjälp?

Vid tecken på ledinflammation som svullnad och hälta ska man vända sig till barnläkare, antingen i öppen vård eller vid närmaste barnklinik. Varje barnklinik vid länssjukhusen har ett barnreumatologiskt team lett av barnläkare med särskilt kunnande om barn med ledsjukdomar.
Om barnets eller ungdomens sjukdom skulle kräva mer komplicerad behandling finns möjlighet att remittera barnet till något av landets tre regionssjukhus med högspecialiserad vård, där hela teamet har extra hög kompetens av barnreumatiska sjukdomar. Dessa är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Astrid Lindgrens sjukhus, Stockholm och Barnsjukhuset, Lunds universitetssjukhus.

Källa: Reumatikerförbundet


Annons
Annons
Annons