Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Barnreumatism

Forskare söker botemedel mot JIA

För omkring 30 år sedan fanns det barn med ledgångsreumatism som satt i rullstol och i värsta fall kunde de inte ta sig upp ur sängen på grund av smärtan. Detta förekommer inte i dag och enligt Netdoktors expert inom barnreumatism, Anders Fasth, beror det helt enkelt på att vården är en helt annan i dag. Nu kan de flesta med barnreumatism, JIA, leva ett helt normalt liv tack vare moderna mediciner.
Annons

– Under de senaste 20 åren kan man se en tydlig utveckling vad gäller forskningen kring barnreumatism. Vi har fått ny kunskap om sjukdomen och hur det är att leva med den och nya läkemedel har tagits fram. Även om man ännu inte vet vad orsaken till JIA är har forskare och läkare börjat förstå vad som händer i en inflammerad led, vilket leder till att behandling av barn med ledgångsreumatism blir allt bättre, säger Anders Fasth.

Vanligtvis jobbar Anders Fasth som överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och professor vid Göteborgs universitet, och han har i mer än 30 år tagit hand om barn med immunologiska sjukdomar. Han berättar att orsaken till barnreumatism ännu är okänd men det finns vissa spekulationer till vad som ligger bakom sjukdomen.
– Det forskare har kunnat konstatera är att det rör sig om uppsättningen av arvsanlag. Men med det menas inte att man ärver reumatism av sina föräldrar som man till exempel ärver sin mammas eller pappas ögon eller dylikt. Nej det handlar snarare om att barnets immunförsvar har en arvsuppsättning som påverkas av yttre faktorer på ett speciellt sätt. Till exempel kan de reagera på en virusinfektion på ett sådant sätt att reumatismen utlöses, säger Anders Fasth.

Totalt finns det omkring 1000-1500 barn och ungdomar i Sverige som lider av långvarig ledsjukdom och flickor drabbas i dubbelt så hög grad som pojkar. Enligt Anders Fasth beror detta till stor del på att det är en sjukdom som handlar om immunförsvaret.
– Det är svårt att säga varför det är skillnaden mellan pojkar och flickor är. Men man kan säga att regleringen av immunförsvaret inte fungerar som det ska och detta är rent generellt betydligt vanligare bland kvinnor och flickor än vad det är bland män och pojkar.

Annons
Annons

Barnreumatism skiljer sig från de vuxnas ledgångsreumatism och i många fall klassas barnreumatism som mer godartad än de vuxnas kroniska ledsjukdomar. Men det råder osäkerhet om hur många barn med JIA som växer ifrån sin sjukdom och hur många som får livslånga problem.
– Äldre studier sa att omkring 80 procent av alla barn med ledgångsreumatism tillfrisknar i puberteten. I dag vet vi att detta är fel särskilt för dem som insjuknar i eller strax före puberteten. Omkring 80 procent av dessa barn och ungdomar fortsätter att ha problem även i vuxen ålder.

En annan sak som skiljer vuxnas reumatism mot barnens är att yngre barn med JIA ofta drabbas av reumatisk ögonsjukdom, något som inte alls är lika vanligt bland vuxna. Med anledning av detta går alla barn med JIA på kontinuerliga kontroller hos ögonläkare för att upptäckta eventuell påverkan på ögat/ögonen.
– Det är vanligt förekommande att dessa barn får så kallad tyst ögoninflammation som drabbar regnbågshinnan, iris. Denna tysta ögoninflammation gör varken ont eller gör ögat rött men på sikt kan inflammationen förstöra synen så därför är det viktigt att i tidigt skede upptäckta och behandla den, berättar Anders Fasth.

I dagsläget satsas det relativt mycket på forskning inom barnreumatism och det råder stora förhoppningar om att i framtiden ställa diagnosen barnreumatism tidigare än i dag och att hitta ämnen i blodet som gör det möjligt att redan vid diagnostillfället skilja ut de barn som riskerar allvarlig sjukdom så att dessa på en gång får intensiv behandling.
– Forskningen går i nuläget ut på att till stor del söka ny information om hur man kan förhindra och bota JIA. I dag finns det läkemedel som gör att de flesta barnen med sjukdomen mår väldigt bra och kan leva ett helt, eller åtminstone ett relativt normalt liv. Ett resonemang som förs är att det i framtiden skulle kunna vara möjligt att vaccinera de barn som i tidigt skede visar symtom på JIA, och på så sätt bota sjukdomen, avslutar Anders Fasth.    


 

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.