Nytt vaccinationsprogram för äldre efterfrågas

Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle spara både liv och resurser menar många. Inte minst bland pensionärerna efterfrågas ett liknande program motsvarande det som idag erbjuds barn. Men hur motiverar man det här? I Storbritannien, som tillämpar detta är de positiva effekterna tydliga.


Lovisa
Publicerad den: 2017-07-06
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

Influensa, lunginflammation och bältros orsakar mer lidande än vad många kanske tror, framför allt bland äldre. En person som drabbas av exempelvis bältros blir sällan helt återställd utan tvingas leva med smärta och tung medicinering. En belastning som kan kosta mer än en engångsdos av vaccin mot sjukdomen, säger Pauline MacDonald, Former National Programme Director, National Health Service, i Storbritannien.

I Storbritannien erbjuds kostnadsfri vaccination mot just influensa, pneumokocker (lunginflammation) och bältros till alla 65 år och uppåt. I Sverige har Folkhälsomyndigheten föreslagit en liknande nationell influensavaccination för äldre, något som regeringen hittills inte svarat på.

Bältros orsakar stort lidande

För närvarande täcks influensa- och pneumokockvaccination för äldre enbart av Socialstyrelsens allmänna råd och det finns alltså inget existerande vaccinationsprogram för äldre. Något som både PRO och SPF Seniorerna starkt efterfrågar.

Annons
Annons

– Vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros är i hög grad motiverat. Det skulle ge tydliga effekter hos både vaccinerade med hög täckningsgrad, minskat lidande samt lägre kostnader, säger Christina Tallberg, Ordförande PRO.

Särskilt anmärkningsvärt är vaccinet mot bältros, en sjukdom som orsakar stort lidande bland många. Närmare var fjärde svensk drabbas någon gång i livet. Sjukdomen orsakas av en reaktivering av varicella zoster virus, det vill säga vattkoppsvirus, och förekommer främst hos den äldre befolkningen. Det är inte ovanligt med komplikationer så som långvariga nervsmärtor, hjärnhinne- samt hjärninflammation. Risken för följdsjukdomar ökar även med stigande ålder.

Anpassa vaccinationsprogram efter nation

Även om många ser Storbritannien som förebild i frågan är det inte helt okomplicerat att bara ta efter. Pauline MacDonald poängterar att programmet fungerar i Storbritannien men inte nödvändigtvis utanför.

Annons
Annons

– Det är inte så enkelt att Sverige bara kan adoptera exakt vårt program. Varje land måste se över sitt eget system, identifiera problemen och vidta åtgärder därefter, säger hon

Anders Tegnell, Statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten med om. Han menar att det är svårt att jämföra två olika sjukvårdssystem även om det självklart är viktigt att se över åtgärder och efterfrågan för vaccination. Han menar dock att Sverige redan idag är något av ett föregångsland.  

– Åtminstone när det gäller barnvaccination. Men även för äldre finns en tanke. Alla över 65 år erbjuds influensavaccin, säger han och förklarar att det är statligt reglerade lagar som avgör vilka vaccin som ska prioriteras.

– Lagar och riktlinjerna tar hänsyn till saker som sjukdomsbörda, säkerhet, kostnad samt etiska faktorer. Vad det gäller exempelvis lunginflammation uppfylls inte samtliga kriterier och därför är det inget som subventioneras.

När det handlar om bältros är det snararare ekonomiska faktorer som hindrar, menar han.

– Storbritannien är en större nation vilket ger dem ett helt annat förhandlingsläge när det gäller det här mycket dyra vaccinet mot bältros. Men som sagt, självklart är det här något att se över men då på landstingens initiativ.

 

 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2018-02-4 07:32 (3 år sen)

  Jag har frågat om jag kan vaccinera mig emot Hemofilus influensan som jag nu drabbats av två gånger inom drygt ett halvår. Fått till svar att det inte går då jag är 65 år från vårdcentralen. Men samtidigt sägs det att KOL drabbade är mer mottagliga för denna bakterie. Varför kan man inte ge detta vaccin förebyggande till dessa då det finns till småbarn? Det borde väl gå om man står för kostnaden själv.

 • Avatar Tidigare användare 2017-07-8 15:52 (3 år sen)

  Det borde vara möjligt och att med omedelbar verkan ge vaccin till de som fyllt 70 år och över. Gällande alla tre "sjukdomarna". Här skulle mycket lidande kunna hindras eller dämpas samt att liv kunde sparas. Samtidigt skulle sjukvården inte behövas - troligen undvikas - belastas för dessa åkommor. Alltså bra för patienterna, bra för bibehållen hälsa, bra för sjukvården.

 • Avatar Tidigare användare 2017-07-8 11:30 (3 år sen)

  Ja, informationen var sannerligen till hjälp. Fick veta att britternas sjukvård för gamla även på detta område fungerar bättre än den svenska. Svensk sjukvårds glansdagar är bara ett minne blott. Vi 65+ har betalat för sjukvård under hela arbetslivet för att ha på gamla dagar när den behövs som mest. Nu förväntas vi betala igen ur egen ficka om vi vill ha vacciner mot influensa, lunginflammation och bältros som orsakar lidande bland äldre.

 • Avatar Tidigare användare 2017-07-7 22:11 (3 år sen)

  Jag har tagit alla sprutorna mot de tre sjukdomarna. Förstår att inte alla gör detsamma. Både den andra pneumokocksprutan och bältrossprutan tog ett ordentligt tag i plånboken. Men en kompis dog av lunginfl och en annan blev nästan blind av bältros så det fick kosta...

 • Avatar Tidigare användare 2017-07-7 21:53 (3 år sen)

  Då jag blir mycket sjuk när jag väl blir drabbad så har jag beställt vaccination mot lunginflammation Jag är även intresserad av att göra detsamma mot bältros så då ärfrågan vad det kostar

 • Avatar Tidigare användare 2017-07-7 21:39 (3 år sen)

  Jag har frågat på min vårdcentral, om de vaccinerar mot bältros, men har fått nej som svar. Borde jag fråga om jag kan få sprutan, om jag själv betalar vaccinet?

 • Avatar Tidigare användare 2017-07-7 17:28 (3 år sen)

  Härligt att få det här belyst i klarspråk! Speciellt om bältros! Konstig inställning att inte vilja lära av ett välkänt större land.