Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Q-feber


Uppdaterad den: 2019-03-31

Annons

Vad är Q-feber?

Q-feber är en bakteriesjukdom som orsakas av bakterien Coxiella burnetti. Sjukdomen kan ge en rad olika symtom, men vanligast är feber, frossa och hosta. Sjukdomen är en så kallad zoonos, det vill säga en djursjukdom som också kan smitta människor. Sjukdomen är tämligen vanlig i Sydeuropa men den finns i alla världsdelar. De flesta fallen i Nordeuropa beror på smitta som skett när personen vistats i Spanien, inklusive Kanarieöarna. Under 2008 och 2009 var det en stor epidemi i får- och getbesättningar i Nederländerna. 3 700 människor blev smittade då, de flesta var bönder som arbetar med får och getter. 

Ett par fall om året diagnostiseras i Sverige, och de har då smittats utomlands. 

Annons
Annons

Symtom

Symtomen uppkommer i regel två till fyra veckor efter smittotillfället. Q-feber ger influensaliknande symtom med feber och samtidig huvudvärk, muskelsmärtor och hosta. Vissa utvecklar lunginflammation. En del kan få leverpåverkan och gulsot. Utslag är relativt vanligt, det ses hos runt två av tio sjuka. I sällsynta fall kan hjärtklaffsinflammation ses, eller hjärn/hjärnhinneinflammation. 

Orsak

Människor kan få sjukdomen från smittade djur, först och främst får, getter och nötkreatur. Bakterierna sprids framförallt genom luften men kan också leva länge i damm och opastöriserad mjölk. Det är särskilt de som arbetar med djur som blir utsatta för smitta, såsom lantbrukare, slakteriarbetare och veterinärer.

Q-feber smittar inte från människa till människa.

Det enda sättet att undvika smitta är att hålla avstånd från djur under vistelse utomlands, framförallt i Sydeuropa. I praktiken betyder det att man bör undvika besök på gårdar där Q-feber är känt bland boskapen. Man bör också försäkra sig om att mjölken är tillräckligt pastöriserad. I  områden där smittan finns bör man också använda munskydd vid hantering av produkter från djur, särskilt moderkakan.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomen kan påvisas med hjälp av ett blodprov som mäter antikroppar, och eventuellt också tillsammans med röntgenbilder och vävnadsprovtagningar.

Behandling

Q-feber är som regel ett ofarligt tillstånd. Undantagsvis kan den få ett mer allvarligt förlopp. Därför bör man omedelbart uppsöka läkare om man misstänker att man drabbats av sjukdomen. Patienter med Q-feber kan behandlas med antibiotika. 

Vaccin finns utvecklat särskilt för personer som arbetar i djurlaboratorier. Det vaccinet finns inte tillgängligt i Sverige. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.