Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Pest


Uppdaterad den: 2019-03-31

Annons

Vad är pest?

Pest är en sjukdom som orsakas av infektion av bakterien Yersinia pestis. Sjukdomen finns i tre huvudformer:

  • Böldpest:
    • Sprids oftast via loppbett. Kännetecknas av snabbt insättande hög feber, sjukdomskänsla och förvirring (delirium). Ömma och förstorade lymfkörtlar kan ses på halsen, i armhålorna och i ljumskarna
  • Lungpest:
    • Sprids från böldpest, eller som direkt droppsmitta från en sjuk patient. Snabbt insättande av hög feber, andningssvårigheter, förvirring och rastlöshet brukar ses
  • Blodförgiftning:
    • Septisk pest, det vill säga att smittan går ut i blodet

Pest är numera en mycket sällsynt sjukdom och den senaste epidemin i Sverige var mellan 1710–1713. Idag förekommer pest huvudsakligen i form av böldpest med sporadiska fall eller mindre utbrott i några delar av Afrika, Asien, Sydamerika och bergsområden i sydvästra USA. År 2010 till 2015 rapporteras 3248 fall i världen, av dessa dog 584 personer. Madagaskar är det land i världen som är mest drabbat.

I augusti till december 2017 rapporterades ett nytt utbrott i stora delar av Madagaskar med många fall av lungpest, också i huvudstaden Antananarivo. 

En historisk sjukdom

Pest beskrevs för första gången i Gamla testamentet. Sjukdomen har orsakat omfattande epidemier och ändrat historien för många länder. Man tror att den första världsomfattande epidemin (pandemin) började i Afrika och dödade 100 miljoner människor under en tidsperiod på 60 år. Under medeltiden dödade pesten cirka 1/4 av befolkningen i Europa. Så sent som på 1900-talet dödade pestepidemier omkring 10 miljoner människor i Indien.

Digerdöden, som epidemin kallades då, var orsaken till att Europas befolkning minskade med cirka 30 % under åren 1347–1351.

Bakterien är uppkallad efter Alexander Yersin som isolerade bakterien 1894 under en pandemi som började i Kina på 1860-talet.

Annons
Annons

Symtom

Böldpest är den vanligaste formen av pest. Det tar mellan en till sju dagar från det att man smittats till man blir sjuk. Sjukdomen medför snabbt insättande hög feber, sjukdomskänsla, hjärtklappning, svår huvudvärk och kraftiga muskelsmärtor. Man kan även drabbas av svår utmattning, magsmärtor och/eller diarré. Ömmande och svullna lymfkörtlar uppstår, oftast i ljumsken, armhålorna och på halsen/nacken. Dessa körtlar kan spricka och tömma sig, och på så sätt även spridas till blodet. Senare i förloppet uppkommer hudförändringar som slutar med vävnadsdöd (nekroser, död vävnad som ser svart ut, digerdöden kallades även "svarta döden") och gradvis utveckling till allvarlig blodförgiftning. Omkring hälften av dem som smittas, men inte får behandling utvecklar blodförgiftning som kan leda till lungpest, hjärnhinneinflammation och död.

Lungpest är en allvarlig sjukdom. Den karakteriseras av hög feber, hosta, oro, andningssvårigheter. Ofta ses blodtillblandad saliv och blåmarmorerade slemhinnor och hud (cyanos). Skummande blodblandad saliv är ofta ett tecken på en mycket allvarlig utveckling. Delirium (kraftig förvirring), kan uppkomma under utvecklingen av pest.

Orsak

Sjukdomen beror på infektion med bakterien Yersinia pestis. Gnagare (till exempel råttor) är vanliga bärare av bakterien, men också husdjur som hundar, katter och kaniner kan bli infekterade. Människor smittas som regel via loppbett (loppor är den så kallade vektorn).

Tillståndet smittar vanligtvis inte mellan människor förrän lungorna blivit drabbade. Vid lungpest smittar sjukdomen också direkt mellan människor som så kallad aerosolsmitta. Dåliga hygieniska förhållanden där loppor och råttor trivs ökar risken för att sjukdomen sprids.

Annons
Annons

Diagnos

För att diagnosen ska misstänkas förutsätts att man har varit utsatt för smitta, har vistats i områden där det finns pest och där de sanitära förhållandena är dåliga. Har personen blivit biten av loppor eller råttor?

Diagnosen kan bekräftas genom ett snabbtest. Testet ger också utslag vid böldpest. Provmaterial kan vara uppkastningar, var från bölder, serum eller urin. Med denna metod kan pestdiagnosen ställas inom 15 minuter. Testet påvisar både böldpest, lungpest och pest hos djur. Det är också möjligt att påvisa bakterien med odling i speciallaboratorium.

Behandling

Alla patienter med misstänkt pest och tecken på lungpest måste isoleras i två-tre dygn efter att antibiotikabehandlingen påbörjats. Vid misstanke om pest måste antibiotikabehandling inledas så snart som möjligt. Vid lungpest måste behandling påbörjas inom 15 timmar (från det att febern började) om den ska ha någon effekt.

Personer som varit i kontakt med den pestsjuke (kontakt innebär i dessa fall innanför två meters avstånd) bör antibiotikabehandlas i sju dagar. Det viktigaste för att förhindra smittspridning är kontroll av råttbestånden och lopporna. Förebyggande mediciner ges under epidemier eller vid besök i endemiska områden.

Vaccin finns men ger bara delvis skydd. Det är inte tillgängligt för allmänheten och ges bara vid speciella tillfällen.

Prognos

Pest är en av de mest sjukdomsframkallande och dödliga infektionssjukdomar som finns. Obehandlad är dödligheten i böldpest cirka 50 % medan den för lungpest är närmare 100 %. Behandlad med korrekt antibiotika och annan stödjande behandling minskar dödligheten till 5 %. De som överlever blir immuna mot sjukdomen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.