Mat och dryck på resa till icke-västländer

Var försiktig med vad du äter, var du äter och din egen handhygien.

Publicerad den: 2013-05-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Både barn och gravida behöver äta förhållandevis ofta (den växande livmodern ger inte plats för större måltider) och behöver näringsriktig mat. Till barn ska rent dricksvatten alltid finnas till hands. Även om varm och nylagad mat är lättillgänglig är det inte alla barn som accepterar nya maträtter. Reservproviant kan vara oumbärligt. Kexpaket och bananer är hygieniskt tillfredsställande och brukar vara lätt att få tag på, men kan bli lite enformigt i längden.

Toxoplasma

Vid alla resor utanför Norden ökar risken för infektion med toxoplasma, vilket kan leda till fosterskador. Antikroppstest av gravida före resan rekommenderas. De som inte har antikroppar bör fundera över om de vill utsätta sig för den ökade risk för infektion med toxoplasma som resan innebär. I sådana fall rekommenderas ett nytt test tre veckor efter hemkomsten.

Hygien

Mag- och tarminfektioner förebyggs genom god livsmedels- och dricksvattenhygien (”boil it, peel it or leave it”) och genom att tvätta händerna före måltid. Detta är särskilt viktigt för gravida kvinnor eftersom diarré kan framkalla sammandragningar under hela graviditeten. Tillgängligt vaccin mot tyfoidfeber och diarré ger endast ett begränsat skydd men bör övervägas för personer med avsaknad av saltsyra i magsaften eller som har grundsjukdomar som ökar risken för komplikationer vid diarré, samt för personer som ska leva under förhållanden med osäker livsmedelsstandard. Att borsta tänderna i kokt vatten eller flaskvatten rekommenderas för alla och är särskilt viktigt för barn som ofta sväljer tandborstvattnet. Frukt ska skalas, vatten ska kokas eller ha motsvarande kvalitet och isbitar av vatten med bristfällig kvalitet ska inte användas. Spädbarn bör ammas om möjligt. När man reser är det mycket lättare att amma än att hålla flaskor rena och blanda modersmjölksersättning på ett hygieniskt tillfredsställande sätt. Leksaker och andra saker små barn stoppar i munnen ska kunna tvättas eller desinficeras. Barn som tycker om att dricka av badvattnet kan badas stående.

Annons
Annons

Turistdiarré

Turistdiarré drabbar oftare och är allvarligare hos barn än hos vuxna. Små barn kan bli uttorkade på bara några timmar. Den viktigaste behandligen är rikligt med vätska, till exempel sötat te, risavkok, saft eller avslagen läsk uppblandad med vatten. Även vid kräkningar kan patienten behålla en del av den tillförda vätskan om den ges långsamt med tesked. Pulver för oral vätskeersättning (ORS) med salt och socker i rätt mängder finns att köpa. Det blandas ut med vatten och är en utmärkt behandling i kombination med valfri mat. Salt och socker kan också tillföras i form av salta kex, kalium i form av bananer och vätska som rent vatten. Det stämmer att Coca Cola inte innehåller mikroorganismer men det är ett missförstånd att det skulle vara en bra behandling mot diarré. Både juice och läsk innehåller så mycket socker att de utan utspädning kan förvärra diarrén. Spädbarn med kraftig diarré bör undersökas av läkare inom ett dygn. Andra bör uppsöka läkare om de har blodiga diarréer eller om de har haft diarré med feber i mer än två till tre dagar.