Flodblindhet


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är flodblindhet?

Sjukdomen flodblindhet orsakas av en parasitär mask, Onchocerca volvulus, vilken ger upphov till en kronisk sjukdom när de trådtunna maskarna tar sig in i kroppen. Tidigt i sjukdomsutvecklingen bildas knutor under huden, vilka innehåller vuxna maskar, och hud- och ögonförändringar vilka beror på döda eller döende mikrofilarier.

Flodblindhet kallas också onchocerciasis. Sjukdomen förekommer endast i avgränsade områden i Afrika söder om Sahara och särskilt i Västafrika men även på en del ställen i Latinamerika och Yemen.

Mer än 30 miljoner människor i Afrika, Latinamerika och Yemen är smittade. I enbart Tanzania har förekomsten beräknats vara tre till fyra miljoner sjuka varav 500 000 med synskador och 270 000 som blivit blinda. Flodblindhet är en vanlig orsak till blindhet i Afrika söder om Sahara. I de områden där sjukdomen har störst utbredning är mer än 40 % av invånarna över 40 år blinda.

Annons
Annons

Symtom

Vuxna maskar, som kan leva i upp till 14 år, finns typiskt i underhudsknutor som är smärtfria, rörliga och 0,5–1 cm i diameter. Många knutor befinner sig dock djupt nere i bindvävnaden eller i muskelvävnaden och känns inte från utsidan. Det kan gå mellan 1–3 år från det att en person smittas tills symtomen visar sig.

Mikrofilarierna utlöser de typiska sjukdomstecknen som kronisk hudinflammation och klåda (kan bli kronisk), samt inflammation i ögonen som kan leda till blindhet. Besökande i de områden där sjukdomen förekommer kan få hudinflammation utan några andra sjukdomstecken och det kan vara svårt att påvisa mikrofilarierna.

Orsak

Flodblindhet är en kronisk masksjukdom som orsakas av Onchocerca volvulus, trådtunna maskar som lever i underhuden och där honmaskarna producerar larver (mikrofilarier). Mikrofilarierna sprids till blodet och kan via insekter (knott) överföras till andra människor.

Annons
Annons

Människan är den huvudsakliga värden för denna masksjukdom. Sjukdomen överförs av knott, som finns och förökar sig främst längs floder. Knotten blir vektorer (de som överför smittan) genom att de suger blod från smittade människor och mikrofilarierna kan på så sätt överföras till friska människor. Honmaskarna producerar miljoner mikrofilarier inom loppet av sin livstid, som kan vara upp till 14 år. Mikrofilarierna invaderar huden, underhuden, lymfvävnaden och når ofta ögonen där de kan orsaka svåra skador. Undantagsvis kan de förekomma i urinen, men sällan i blodet eller i vätskan kring nervsystemet. Mikrofilarierna mognar till hon- och hanmaskar inom ett år.

Diagnos

Kunskap om att den sjuke befinner sig i, eller har vistats i ett område där sjukdomen finns kan väcka misstanken. Intensiv klåda är det vanligaste symtomet. Finns knutor under huden stärks misstanken. Nedsatt syn eller blindhet med stora skador i ögonen gör diagnosen mycket sannolik. Om maskar eller mikrofilarier från knutorna påvisas är diagnosen bekräftad.

Behandling

I det förebyggande arbetet används insektsdödande medel för att få kontroll över insekterna som överför smittan. WHO har ett omfattande program med massdistribution av ivermektin (läkemedel som dödar larverna) till befolkning i drabbade områden. Vid massdistribution till utsatt befolkning ges ivermektin som en enkeldos tillsammans med vatten, vilket minskar antalet mikrofilarier i huden på två till tre dagar. Ivermektin verkar endast i cirka sex månader, sedan bildas nya mikrofilarier och behandlingen måste till en början upprepas var sjätte månad – efter något år räcker det med en gång per år.

Patienter med diagnostiserad sjukdom ges en kombinationsbehandling med läkemedlen ivermektin och doxycyklin, för att även döda de vuxna maskarna.

Prognos

Tillståndet kan kvarstå i över tio år, trots behandling. Komplikationerna är främst ögonskador och blindhet. Med behandling är prognosen god.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons