Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Atovakvon-proguanil


Publicerad den: 2014-11-10

Annons

Allmänt

Atovakvon-proguanil är väl utprovad hos vuxna, och inga allvarliga biverkningar finns registrerade. Läkemedlet verkar på malaria-parasiten både i levern och i de röda blodkropparna. Preparatet som först och främst används förebyggande, kan därför också användas till behandling av sjukdom.

Rapporterade biverkningar vid malariaprofylax är magsmärtor, diarré och huvudvärk men de är vanligen lätta och övergående. Medicinen kan också i mer sällsynta fall ge utslag och munsår.

Annons
Annons

Dosering

Atovakvon-proguanil är endast godkänt för förebyggande behandling av barn från 11 kg och däröver. Styrkan i barntabletterna är en fjärdedel av den i tabletter för vuxna. För barn beräknas doserna efter vikt (se tabell nedan).

Preparaten ska tas varje dag, från en dag före till en vecka efter vistelse i malariaområde.

  • Behandlingen inleds ett dygn före inresa till malariaområde och fortsätts under vistelsen.
  • Behandlingen fortsätter i en vecka efter utresa från malariaområde.
  • Den dagliga dosen bör tas tillsammans med fetthaltig mat eller mjölk, och vid samma tid varje dag.
Daglig dos
Kroppsvikt (kg) Atovakvon (mg) Proguanil (mg) Antal tabletter
0–10 0 0 Rekommenderas ej
11–20 62,5 25 1 tablett Atovakvon-proguanil barn
21–30 125 50 2 tabletter Atovakvon-proguanil barn
31–40 187,5 75 3 tabletter Atovakvon-proguanil barn
>40 250 100 1 tablett Atvokvon-proguanil vuxen

Graviditet

Gravida bör avrådas från att resa till malariaområde om resan inte är helt nödvändig. Om den gravida ändå reser till ett malariaområde är det viktigt att använda adekvat förebyggande behandling. Säkerheten vid användning av atovakvon-proguanil hos gravida är inte klarlagd och möjlig risk är okänd. Användning av atovakvon-proguanil vid graviditet rekommenderas inte. Graviditet ska även undvikas under tre veckor efter avslutad medicinering. På grund av bristande data rekommenderas atovakvon-proguanil inte heller till ammande.

Interaktioner

Atovakvon-proguanil kan påverka andra mediciner, och andra mediciner kan påverka effekten av atovakvon-proguanil. Tänk därför på att informera läkaren om andra läkemedel du tar.

Hur bra är skyddet?

Även om detta är ett effektivt preparat så ger inte heller denna medicin 100 % skydd. Det är därför viktigt att du alltid söker läkare om du får feber inom tre månader efter vistelse i ett malariaområde, även om du har tagit mediciner enligt ordination. Feber efter sådana vistelser betraktas som malaria tills motsatsen bevisats. Tänk på att malaria kan vara en livsfarlig infektion om den inte snabbt behandlas.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.