Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Åksjuka


Uppdaterad den: 2016-07-06

Annons

Vad är åksjuka?

Människan är utrustad med ett balansorgan som registrerar förändringar i kroppens ställning och som gör det möjligt för oss att ändra kroppsställning. Om detta organ blir överstimulerat kan det leda till illamående och kräkningar samt ofta även allmän sjukdomskänsla, blekhet, hjärtklappning, huvudvärk – allt detta brukar kallas åksjuka.

En teori går ut på att åksjuka kan utlösas när syn- och balansintrycken inte stämmer överens. Därför utlöses åksjuka lättare när man inte kan se ut från ett fordon (bilen, tåget, båten etc). Åksjuka kan också utlösas av att se rörelser på en bioduk samtidigt som kroppen är stilla. Åksjuka utlöses ofta även i virtuella sammanhang, så kallad "cybersjuka".

Olika sinnesintryck, från syn, hörsel, lukt och smak, kan bidra till att framkalla illamåendet och sjukdomskänslan. På samma sätt kan rädsla och negativa förväntningar spela in.

Annons
Annons

Symtom

Åksjuka kan uppstå vid olika former av resor. De mest framträdande symtomen är allmän sjukdomskänsla, yrsel, illamående och kräkningar. 

Behandling

Som en generell regel gäller att förebyggande behandling är det bästa eftersom åksjuka kan vara svårt att behandla när det väl har uppstått.

Läkemedel har som störst verkan om de tas innan illamåendet ger sig till känna. När illamåendet tilltar upphör oftast aktiviteten i magsäcken och medicinen bör då tas i en annan form, det vill säga som plåster eller stolpiller.

Det kan också vara bra att komma ihåg att om man tar mediciner kan detta försena den tillvänjning som gör att man med tiden kan vänja sig vid och tåla rörelserna.

Läkemedelsbehandling

Allmänt om läkemedelsbehandling 

 • Det finns receptfri åksjukemedicin på apotek att ta förebyggande.
 • För både antihistaminer och för preparat innehållande det receptbelagda skopolamin gäller att de kan påverka effekten av eventuella andra mediciner.
 • Rådgör med läkare om du använder andra läkemedel.

Antihistaminer

 • Verkar genom att hämma balanscentrum och dämpa illamåendet.
 • De flesta antihistaminer ger dåsighet, något som har lett till att vissa preparat även innehåller tillsatt koffein vilket ökar vakenheten.
 • Preparatet ska tas 1–2 timmar före avresa.
 • Var uppmärksam på att antihistaminer inte ska kombineras med alkohol och att den som kör bilen eller båten inte bör ta sådana läkemedel.
 • Tala med en läkare om besvären är allvarliga och innan du medicinerar barn.

Skopolamin

Skopolamin är ett så kallat antikolinergikum. Det verkar genom att hämma kräkningscentrum i hjärnan och har en viss dämpande effekt på balansorganet.

 • Läkemedlet finns i plåsterform.
 • Preparat innehållande skopolamin är receptbelaga och ska inte användas till barn under 10 år.
 • Plåstret fästs på huden bakom örat, helst 6–8 timmar innan resan börjar.
 • Ett sådant plåster kan ha tillräcklig effekt i upp till tre dygn.
 • Möjliga biverkningar är trötthet, muntorrhet och yrsel, men generellt tolereras medicinen väl.
 • Effekten har dokumenterats i vetenskapliga studier och den är troligen lika god som den från antihistaminer.

Egenbehandling - att förebygga åksjuka 

Generella råd 

 • Åksjuka kan mildras/undvikas på flera sätt genom god planering och genom vissa hållregler under resan.
 • Det kan hjälpa att ha fri sikt framåt, titta genom framrutan och att - på tåg - sitta i färdriktningen.
 • Om det fungerar kan det lindra att ligga ner, i exempelvis båthytten,  om detta inte försämrar sikten ut.
  • Inför en båtfärd, be om en hytt nära skeppets mitt
  • Inför flygresa, be om en plats precis framför vingarna
 • Undvik att läsa och liknande aktiviteter – detta förstärker konflikten mellan rörelse- och synsinnet.
 • Frisk luft underlättar.
 • Fäst blicken vid horisonten eller på ett orörligt objekt långt borta.
 • Håll huvudet stilla och låt det vila mot nackstödet.
 • Rök inte och sitt inte nära någon som röker.
 • Undvik kryddstark mat och alkohol i samband med resan.
 • Ät inte för mycket.
 • Ät gärna några torra kex eller drick vatten för att lugna ner magen vid illamående på resan.

Tips inför resa med olika transportsätt

 • Båt
  • Be om en hytt i mitten av skeppet, nära vattenlinjen
  • Skaffa plåster med åksjukemedicin
 • Flyg
  • Be att få sitta i främre delen av kabinen, framför vingarna
  • När du sitter ner öppna då luftventilen och rikta den mot ansiktet
 • Tåg
  • Be att få sitta nära fönstret och med ansiktet i färdriktningen
 • Bil
  • Kör själv eller sitt i framsätet
Annons
Annons

Prognos

 • Ju mer en person reser, desto mer van kommer personen att  bli vid att vara i rörelse. Upprepad exponering för den rörelse som utlöser illamåendet leder nämligen ofta till en förbättring på sikt.
 • Åksjuka kan undvikas eller mildras genom god planering.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.