Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Utbrändhet

"Du brinner för ditt arbete. Plötsligt har du brunnit lite för mycket, för länge - du är utbränd""."

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Även om själva ordet ofta missbrukas visar kontrollstudier att sjukskrivningar för depression i så gott som samtliga fall har god grund. Symptomen är till stor del desamma som vid depressivt syndrom, bland annat&nbspihållande nedstämdhet och likgiltighet.

Okänslig och lågpresterande

Enligt Nationalencyklopedin kännetecknas utbrändhet av:

  • Känslomässig utmattning
  • Okänslighet inför andra människor
  • Låg prestationsförmåga

En bättre ord för detta tillstånd är "utmattningsdepression", menar Marie Åsberg, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, Solna.

- Utbrändhet signalerar på något sätt stoft och aska, att det är omöjligt att komma tillbaka. Så är det inte, visst finns det en väg tillbaka även om återhämtningen i regel tar lång tid.

Annons
Annons

Det är den engagerade som drabbas

Omkring två av tre personer med depressionsdiagnos hänför besvären till arbetssituationen. Den som drabbas av utmattningsdepression är ofta den ideale anställde: pålitlig, engagerad. Han eller hon arbetar i regel med människor - i högriskzonen återfinns vårdpersonal och lärare, visar Riksförsäkringsverkets undersökning.

- Vägen tillbaka är lång, så det bästa är om depressioner kan förebyggas, menar Marie Åsberg. Att utbilda cheferna är ett bra sätt att få personalen att må bättre, visar studier.

"Jag vet precis när det började"

En utmattningsdepression föregås i så gott som samtliga fall av kroppsliga symptom, t ex ihållande huvudvärk eller ryggproblem. Men de uppmärksammas oftast inte. Flertalet människor som sjukskrivits på grund av utmattningsdepression kan tala om precis "när det började". När de plötsligt inte kände igen sina egna rapporter, när de bröt ihop och storgrät inför arbetskamraterna, när yrseln, det pipande ljudet i örat eller trycket över bröstet gjorde det omöjligt att fortsätta jobba. Därefter kommer depressionssymptomen känslor av hopplöshet och svartsyn, ofta också självmordstankar.

Annons
Annons

Vägen tillbaka

Rehabiliteringen kan innefatta:

  • Depressionsbehandling (läkemedel, samtalsterapi individuellt eller i grupp
  • Avspänningsträning (t ex qi gong, mental träning)
  • Hantering av stress
  • Psykoterapi

Dessutom kan det behövas förändringar på arbetsplatsen och i livsmönstret över huvud taget.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons