Lite sömn kan medföra insulinresistens

Annons

För kort sömn kan medföra försämrad känslighet mot insulin hos friska personer, även om det bara rör sig om en enda natt, enligt en ny studie. Tidigare forskning har visat att en kort nattsömn kan leda till nedsatt glukostolerans. Och för första gången visar nu en mindre studie på att en enda natts förkortad sömn kan medföra ökad insulinresistens, som är en grundläggande faktor vid diabetes typ 2.

Det är forskare vid Leiden University Medical Center i Nederländerna som ligger bakom den nya studien. De har undersökt totalt nio friska kontrollpersoner, dels efter en natt med åtta timmars sömn, dels en natt då de bara sovit fyra timmar. Insulinkänsligheten mättes bland studiedeltagarna och det visade sig att insulinkänsligheten hos försökspersonerna inte var konstant, utan varierade beroende på hur mycket de sovit natten innan.

Forskarna menar att resultatet visar att de negativa effekter som för lite sömn har på glukostoleransen, delvis kan framkallas av en enda natt av förkortad sömn. De hoppas nu att fler studier ska genomföras som undersöker om interventioner som syftar till att förbättra sömnen kan hjälpa till att stabilisera blodsockernivåerna hos diabetespatienter.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons