Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Stress med fokus på kortisol

Stress är ett normalt fysiologiskt svar på både fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”. Den kan ha flera olika orsaker smärta, nedkylning, rädsla och flykt. Reaktionerna på stressorerna kan vara olika beroende på om stressen är akut eller långvarig.

Uppdaterad den: 2009-03-09
Författare: Mikael Lehtihet, docent, specialist i internmedicin och endokrinologi, och överläkare vid Endokrint centrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Annons

Kortisol är ett centralt hormon som är bidragande till negativ stress. De ovan nämnda stressreaktionerna kan uppstå vid situationer då vi inte kan påverka vår egen situation, vilket ökar risken för stressjukdom, både fysiskt och mentalt, och benämns då oftast som negativ stress. 

Kortisol - vad är det?

I binjurarna produceras varje dag ett hormon som heter kortisol. Detta hormon har betydelse vid de flesta viktiga processer i olika organ, t ex ämnesomsättning, immunförsvar, mentala påfrestningar, koagulation. Dessutom motverkar det inflammation i kroppen. Nivåerna av kortisol är högst på morgonen och lägst 3-5 timmar efter midnatt. Kortisol är ett av de livsnödvändiga hormoner som krävs för vår överlevnad.

Symtom på negativ stress

Vid negativ stress kan variationerna i kortisolnivåerna rubbas, vilket kan leda till att kortisolhalten i blodet ständigt är förhöjt. Kortisol minskar insulinets effekter vilket kan leda till höjd blodsockerhalt. Även fettmetabolismen kan påverkas, med ökade nivåer av fria fettsyror i blodet som följd. Fettet i kroppen kan också omdistribueras och leda till ökad inlagring av fett i bukhålan, s.k äppelfetma. Detta kan i sig kan leda till övervikt/fetma och utveckling av det metabola syndromet (med högt blodtryck samt höga blodfetter och insulinnivåer) samt typ 2 diabetes. Förhöjda nivåer av kortisol kan t.o.m. leda till depression.&nbsp Även risken koagulationsstörningar som blodproppar (som kan leda till hjärtinfarkt) liksom minskad motståndskraft vid infektioner kan ses vid negativ stress.

Annons
Annons

Diagnos och undersökning

Stress i sig är ingen diagnos då det är ett normalt fysiologiskt svar. Den stora biologiska mångfalden gör också att vi reagerar olika på ”stressorer”, även över tid. Posttraumatiskt stress syndrom, fibromyalgi, kroniskt trötthetsyndrom, utmattningssyndrom är tillstånd som kan vara förknippade med negativ stress. De mer kroppsliga symtomen kan variera från ”magont”, huvudvärk, matleda, återkommande herpesinfektioner och muskelvärk.

Det är därför viktigt att läkaren tar en ordentlig sjukdomshistoria för att hitta dessa ibland mångfacetterade symtom som inte svarar på sedvanlig medicinsk behandling. Analys av kortisol i blodet är en alltför trubbig metod för att ha betydelse vid måttligt förhöjda värden, men är av värde då kortisol mäts regelbundet under dygnet och används huvudsakligen i forskningssyfte eller vid speciella frågeställningar.

Prognos

Negativ stress går ut på att undanröja ”stressorer” både genom individinriktad behandling och omgivningsinriktad behandling där det gäller att förbättra t ex arbetssituationen. Huruvida detta lyckas avgör prognosen.

Annons
Annons

Behandling

Ett flertal olika behandlingsalternativ mot negativ stress finns. Oftast är en kombination av psykologisk hjälp och kortvarig medicinsk behandling ett bra behandlingsalternativ.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om stressyndrom på NetdoktorPro »

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons