Intresseområden sparade.
Fakta | Psykiatri

Tvångstankar och tvångshandlingar, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-02-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är tvångstankar och tvångshandlingar?

 • Tvångstankar (obsessioner) är oönskade, påträngande och upprepade tankar, känslor, idéer eller förnimmelser som man inte blir av med. De upplevs vanligen som plågsamma, skrämmande och/eller hotande.
 • Tvångshandlingar (kompulsioner) är handlingar som en person känner sig tvungen till att ständigt utföra, även om han eller hon inser att det egentligen inte är nödvändigt.
 • Tvångshandlingar minskar känslan av obehag/ångest som personen känner i olika situationer (känner sig smutsig vid tvättvång, till exempel).

Förekomst

 • Lättare grader av tvångshandlingar är vanliga: 15–30 % av befolkningen har sådana problem.
 • Allvarliga och invalidiserande grader ses hos upp till 2–3,5 %.
 • De flesta börjar omkring 20-årsåldern, men tillståndet kan även börja under barndomen.
 • Det förekommer lika ofta hos båda könen.

Diagnos

 • Dessa patienter känner sig avvisade och föga respekterade. De upplever att de har problem som "bara de har", vilket gör att de känner sig avvikande. Därför är det inte lätt för dem att beskriva sina tvångsproblem.
 • Patienterna söker ofta vård för andra problem.
 • Följande tre frågor kan fånga upp tvångssyndrom:
  • Tycker du själv att du tvättar dig onödigt ofta?
  • Tycker du själv att du måste kontrollera dörrar, kranar, lås osv. onödigt ofta?
  • Har du påträngande och obehagliga tankar som är svåra att bli av med?

Vad kan orsaken vara?

Vanliga orsaker

 • Tvångstankar och/eller tvångshandlingar:
  • Patienten försöker trycka ner eller ignorera tankarna. Patienten inser att tankarna är hans/hennes egna. Handlingarna utförs för att minska obehag/ångest. Patienten inser att tankarna/handlingarna är överdrivna eller orimliga. Tankarna/handlingarna medför stort obehag, tar mycket tid eller stör de dagliga rutinerna, arbetslivet eller vanliga sociala aktiviteter eller relationer
  • Fobiskt undvikande är vanligt hos den som lider av tvångssyndrom. Undvikande av situationer som utlöser tvångstankar (katastroftankar, obehagliga tankar) eller tvångshandlingar (smuts som utlöser tvättning, lås som utlöser kontroll). Typiskt för den som lider av tvångshandlingar är att ångesten minskar när tvångshandlingarna har utförts
 • Fobiska ångestsjukdomar:
  • En grupp sjukdomar där ångest endast, eller i huvudsak, uppstår i vissa väl definierade situationer som inte innebär någon verklig fara. Till följd av detta undviks dessa situationer eller genomlevs med rädsla
  • Patientens oro kan vara fokuserad på enstaka symtom som hjärtklappning eller känslan av att man ska svimma och är ofta förbunden med en sekundär rädsla för att dö, mista kontrollen eller tappa förståndet. Tanken på att gå in i en fobisk situation framkallar oftast förväntningsångest. När situationen undviks minskar ångesten
 • Manodepressiv sjukdom:
  • Depression är relativt vanligt i samband med tvångssymtom och tvångssyndrom
  • Depression präglas av en sänkt grundstämning, bekymmer och inre oro, trötthet och minskad energi, flera associerade symtom

Sällsynta orsaker

 • Schizofreni:
  • Tvångstankar och tvångshandlingar kan förekomma vid schizofreni. Tvångstankar upplevs av den sjuke som kommande från andra (är inte egna tankar) och uppfattas inte som överdrivna eller orimliga
  • Förvirringstillstånd, särskilt hos yngre vuxna. Generellt kännetecknas de schizofrena sjukdomarna av grundläggande och karaktäristiska förändringar i tankesätt och verklighetsuppfattning, och av inadekvata eller avtrubbade känsloreaktioner. Ett klart medvetande och god intellektuell förmåga kvarstår vanligtvis, även om vissa tankerubbningar kan utvecklas med tiden
  • De viktigaste psykiska sjukdomsfenomenen är tankeeko, tankepåföring eller tankestöld, tankeutsändning, vanföreställningar och hallucinationer – röster som kommenterar eller diskuterar patienten i tredje person, tankerubbningar och negativa symtom
 • Tourettes syndrom:
  • Tvångssyndrom och Tourettes syndrom förekommer ofta samtidigt
  • Tourettes syndrom präglas av ofrivilliga tics (ryckningar), ofrivilliga ljud (harklanden, smackningar, grymtande), koprolali (ropar tabuord med hög röst, ofta med sexuellt innehåll)

Vad kan man göra själv?

 • Vid lättare fall av tvångstankar eller tvångshandlingar behöver man inte vidta några åtgärder för att försöka bli av med symtomet om det inte innebär ett väsentligt handikapp eller obehag för den drabbade.

När ska man söka vård?

 • Man bör uppsöka läkare om man har tvångstankar eller tvångshandlingar som utgör ett stort hinder i livsföringen.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har tillståndet varat?
 • Har du under den senaste månaden tillbringat mer än en timme om dagen med att upprepa handlingar som att tvätta händerna eller kolla att spisplattorna är stängda, eller i tankarna räknat eller upprepat ord?
 • Har du under den senaste månaden besvärats av tankar, bilder eller impulser som du upplever som frånstötande, plågsamma eller påträngande och som kommer tillbaka om du försöker tränga bort dem?
 • Omfattning och allvarlighet?
  • Hur ofta och i vilken utsträcknings hindras du i dina dagliga göromål?
  • Har det blivit värre med tiden?
  • Känner du dig deprimerad eller har tvångstankarna ett depressivt innehåll?
 • I vilken omfattning känner du dig handikappad av tidsödande ritualer och tankegångar? Av begränsningar som följer av sjukdomen (undviker offentliga platser etcetera)?

Undersökningar

 • I utredningen bedömer man sjukdomens omfattning och allvarlighet.
 • Andra undersökningar behövs i regel inte.

Remiss

 • Vid svårare sjukdom kan man remitteras till psykiater eller psykolog.
 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör man kontakta sjukvården.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons